LEEUWARDEN - Minister Schouten (LNV) komt met een flinke financiële impuls voor het Aanvalsplan Grutto. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro voor de periode van 2021 en 2022, zodat gestart kan worden met de uitvoering van het plan. Voor de periode tussen 2023 en 2027 is de minister voornemens om samen met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Pieter Winsemius, initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto: “Het is mooi nieuws dat we nu van start kunnen gaan, maar er is nog een pak geld extra nodig om het volledige Aanvalsplan uit te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor de weidevogels”.


In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Schouten over de gesprekken met de provincies om te komen tot financiële afspreken over het Aanvalsplan Grutto. Het bedrag van 69,5 miljoen euro komt beschikbaar door een verschuiving van pijler 1 naar pijler 2 in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en financiering van provincies en Rijk. Hoe de bijdrage van de overheden geregeld gaat worden is nog niet duidelijk. In haar brief aan de Kamer verklaart de minister: “Hierover ga ik in overleg met provincies en onderzoek ik de mogelijkheden om verbinding te leggen met lopende programma’s. Mocht de aanvullende dekking niet gevonden worden dan zal ik in overleg met provincies onze ambitie bijstellen”.

Volgens Pieter Winsemius kan het Aanvalsplan Grutto alleen succesvol zijn als het gehele plan wordt uitgevoerd. “Half werken verrichten zou fataal zijn en alle hoop op herstel van de weidevogelstand de grond instampen”, aldus de initiatiefnemer. Daarom roept de oud-minister op snel duidelijkheid te geven over de financiering van het gehele plan. Dit is niet alleen belangrijk voor de grutto, maar ook voor de boeren. Het plan valt of staat met hun deelname. “Maar daarvoor moet er wel financiële zekerheid zijn”, aldus Winsemius.

Voor de korte termijn is er 10 miljoen euro beschikbaar om in een aantal gebieden te starten met het Aanvalsplan. Daarmee kan een vliegende start gemaakt worden met de uitvoering. Welke gebieden dat zijn zal in overleg met de provincies en de landbouw bepaald worden.

Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie (FMF). Het Aanvalsplan is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld.