SNEEK - Cultuurbureau Akte2 start in februari 2022 met De Cultuurtuin. Het programma biedt kunstenaars, docenten en andere cultuurprofessionals, met name zelfstandigen, uit de gemeenten Súdwest-Fryslân en Harlingen de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van educatie en participatie. De Cultuurtuin bestaat uit masterclasses en workshops en behandelt vier thema's: eenzaamheid, jongeren, duurzaamheid en multidisciplinair werken.

De Cultuurtuin is ontwikkeld naar aanleiding van de huidige COVID-19-crisis, waarin de cultuursector het zwaar te verduren heeft. De Cultuurtuin is toegankelijk voor een breed scala aan cultuur-professionals; van muzikanten en dansers tot beeldend kunstenaars, docenten en welzijnswerkers. Het project is mogelijk gemaakt dankzij subsidie vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie (Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers).

Losse sessies of langer traject
• Kunstenaars, docenten bij kunsteducatie-instellingen, leraren in het reguliere onderwijs, welzijnswerkers, bestuursleden van verenigingen en andere culturele beroepskrachten – in vaste dienst of freelance – kunnen kosteloos aan één of enkele masterclasses en workshops deelnemen.
• Het is ook mogelijk om een langer programma te volgen, en binnen een thema aan alle masterclasses en workshops mee te doen. Deelnemers gaan als vervolg hierop, met coaching, een innovatief project ontwikkelen. Zijn of haar project wordt door Akte2 uitgezet binnen de beoogde doelgroep, bijvoorbeeld op basisscholen of zorglocaties voor senioren. De deelnemer gaat het project zelf uitvoeren. Hierdoor ontstaan nieuwe opdrachten en kansen voor de cultuurprofessional. Deelnemers aan dit programma, dat circa twintig uur omvat, ontvangen een vergoeding. Per thema is plek voor maximaal vier deelnemers.

Vier thema's
De workshops en masterclasses worden gegeven door deskundigen uit het netwerk van Akte2. Akte2 werkt samen met verschillende provinciale en landelijke instellingen, waaronder Keunstwurk, Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK), het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. Daarnaast zijn er lokale en regionale initiatieven en samenwerkingspartners. Een deel van de sessies vindt mogelijk online plaats. Dit is mede afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

De vier thema's voor de workshops en masterclasses:
• Multidisciplinair werken: ontwikkelen van vaardigheden met een (foto)camera en andere opnameapparatuur, op het eigen vakgebied en daarbuiten.
• Duurzaamheid en omgeving: integreren van duurzaamheid in programma's voor specifieke doelgroepen, met name kinderen en jongeren.
• Jongeren: ontwikkelen van specifieke activiteiten voor jongeren, onder meer voor Cool SúdWest (jongerenprogramma Súdwest-Fryslân).
• Eenzaamheid: ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan verbinding in de samenleving, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid en projecten in wijken en dorpen.


Kirsten Dijk (coördinator): “Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Akte2 creëert met De Cultuurtuin een platform voor de ontwikkeling van cultureel aanbod voor cultuurprofessionals. Met elkaar gaan we aan de slag en creëren we nieuw aanbod dat past in een nieuwe tijd. De Cultuurtuin is dé plek om kennis te zaaien, ideeën te laten groeien en activiteiten te oogsten. Digitaal en fysiek gaan we werken aan nieuwe manieren om cultuur dichterbij te brengen; in het klaslokaal, op het schoolplein, in de wijk, op het podium, in het volkstuincomplex of op het digibord.”

Informatie en aanmelden

Op akte2.nl/cultuurtuin staat meer informatie en is aanmelden mogelijk. Vragen kunnen worden gesteld aan Annemarie van der Reijden, hoofd Akte2 (a.vdreijden@akte2.nl, 06-27058155) en Kirsten Dijk, coördinator cultuur & participatie (k.dijk@akte2.nl, 06-18160065).

Akte2
Cultuurbureau Akte2 in Sneek maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. De doelgroep is breed: van de jongste leerlingen in het primair onderwijs tot senioren. Akte2 bestaat uit twee afdelingen: educatie en participatie. Akte2 is het cultuurbureau van CKS (gemeente Súdwest-Fryslân) en Seewyn Kunsteducatie (gemeente Harlingen).