FRIESLAND - Op zaterdag 22 juni is het zover: de eerste editie van Fryslân Ferbynt. Op deze zaterdag vinden er door heel Fryslân activiteiten plaats, die georganiseerd zijn door verenigingen en stichtingen om vrijwilligers te werven en te behouden. Fryslân is trots op haar vrijwilligers en dat blijkt ook uit het aantal aanvragen. Er zijn in de afgelopen maanden circa 300 aanvragen bij de Provincie binnengekomen in het kader van Fryslân Ferbynt.


De Provincie heeft met een bijdrage van €145.000,- zo’n 290 activiteiten kunnen ondersteunen. Deze activiteiten vinden allen plaats op 22 juni. Gedeputeerde Knol is trots op het feit dat er voor de eerste editie van Fryslân Ferbynt een behoorlijk aantal activiteiten zullen plaatsvinden door heel Fryslân. Gedeputeerde Knol: “

Ik sjoch út nei 22 juny en nei in moaie earste edysje fan Fryslân Ferbynt. It sil in dei wêze dat it brûst yn in soad plakken yn Fryslân. Ik bin sels ek benijd nei de ferskate aktiviteiten en sil dêrom ek in slach troch Fryslân meitsje om te sjen nei wat stiftings en ferienings ûndernimme op dy dei.”

Fryslân Ferbynt: waar ‘brûst’ het in de verschillende regio's?

In de verschillende plaatsen zijn activiteiten op het gebied van muziek, sport, markten, het opknappen van materiaal en panden en gezellig samenzijn. Bij al deze activiteiten staan de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk centraal. Per regio onderstaand een overzicht van het aantal activiteiten en de locaties die op 22 juni plaatsvinden:

Noardwest-Fryslân

Er zijn in de regio Noardwest-Fryslân in totaal 95 activiteiten. In onder andere: Frentsjer, Minnertsgea, Berltsum, Grou, Boksum en Easterlittens.

Friese Waddeneilanden

In onder andere: West-Terschelling, Midsland, Hollum en Nes brûst it. Er zijn in de regio Friese Waddeneilanden in totaal 8 activiteiten.

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân heeft totaal 65 activiteiten die op 22 juni plaatsvinden. In onder andere: Harich, Wolsum, Poppenwier, Aldegea, It Heidenskip en Rien.

Noardeast-Fryslân

In totaal vinden er 72 activiteiten plaats in Noardeast-Fryslân. In onder andere: Ferwert, Mitselwier, Sumar, Gerkeskleaster en Garyp brûst het.

Súdeast-Fryslân

In onder andere: Oosterwolde, It Hearrenfean, Aldeboarn, Oerterp, Wynjewâld en Lippenhuzen vinden er activiteiten plaats. In totaal zijn er in Súdeast Fryslân 49 activiteiten.

Overzicht per regio van alle activiteiten tijdens Fryslân Ferbynt

Onderaan deze pagina is de volledige lijst met activiteiten van alle regio's van Friesland in het kader van Fryslân Ferbynt te vinden.