HARLINGEN - Het in 3D vastleggen van het exterieur van panden in Harlingen is stilgelegd. Volgens projectleider Mark Nicolai van Aeroscan zijn de weersomstandigheden de komende dagen te slecht.

Afgelopen maandag begon het bedrijf in opdracht van de Pilot Harlingen met een 'nulmeting' van panden rond de Zoutsloot. De digitale reconstructie van de panden wordt uitgevoerd vanwege de zoutwinning op de Waddenzee. In de toekomst leidt die tot bodemdaling, die zich naar verwachting tot onder Harlingen zal uitstrekken. De Pilot Harlingen wil discussie over al bestaande scheefstand en scheuren voorkomen, mocht in de toekomst schade aan panden ontstaan. Daarom worden op voorhand alle huizen tot op enkele millimeters nauwkeurig vastgelegd. Op die manier kan een verband met bodemdaling door de zoutwinning worden aangetoond of juist weerlegd.

Zowel vanaf de grond als vanuit de lucht worden beelden gemaakt. Die worden gecombineerd tot een driedimensionaal model van de buurt, dat wordt gekoppeld aan het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, het nationale coördinatensysteem. Om de benodigde haarscherpe beelden te kunnen maken zijn goede weersomstandigheden nodig. Op de eerste dag van de metingen liet het dunne wolkendek nog voldoende licht door, zegt Mark Nicolai. Niettemin liep het project door de grijze lucht direct al vertraging op.

Daarna nam de bewolking nog verder toe, zodat deze week geen metingen meer kunnen worden verricht. Volgens de Stichting Bescherming Historisch Harlingen, één van de partners in de Pilot Harlingen, is het uitstel geen probleem. "De zoutwinning vindt kilometers buiten Harlingen plaats", stelt voorzitter Jarig Langhout. "Het duurt nog jaren voordat de bodemdaling in de buurt van de stad komt. We hebben alle tijd om de nulsituatie van de stad vast te leggen."