HARLINGEN - De Stichting Bescherming Historisch Harlingen reageert geschrokken op de landelijke Commissie Mijnbouwschade. Die stelt dat het onmogelijk is nulmetingen te doen "aangezien er altijd bodembewegingen zijn en Nederland doorlopend zakt." Voorzitter Jarig Langhout van de stichting stelt dat daarmee de bodem wordt weggeslagen onder de nulmetingen die momenteel in Harlingen worden gedaan. "We laten die samen met Frisia Zout, Gemeente Harlingen, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân uitvoeren, om op termijn bewijs te hebben of er al of niet een verband is tussen schade aan panden en de zoutwinning. Maar de Commissie stelt dat nulmetingen niet mogelijk zijn en wil evenmin zeggen wat er als bewijs dan wél telt om later schade te bewijzen. De Commissie stuurt ons hetzelfde moeras in als waar de Groningers in zitten."


Bij de voorzitter overheerst onbegrip over de positie die de Commissie kiest. "Gezien het debacle in Groningen is de Commissie Mijnbouwschade door het rijk ingesteld om ons als burgers te ontzorgen. Ze moet burgers met schade door zoutwinning helpen bij hun schadeclaim. "Heeft u informatie waarmee u kunt laten zien dat de schade door mijnbouw komt? Stuur deze dan mee met uw melding", adviseert de Commissie op haar website. Maar hoe je dat het beste kunt doen, wil ze vervolgens niet zeggen. Wat moet je als burger dan?" Tegelijk geeft de Commissie wel toe dat de schadeafhandeling in Nederland nu al onvolkomen is, zegt Langhout. "Overheden, verenigingen van eigenaren en kerkgemeenschappen kunnen bijvoorbeeld niet bij de Commissie aankloppen, en ook allerlei soorten schade vallen buiten de boot. Imagoschade van Harlingen als toeristenstad, om eens wat te noemen, of bedrijfsschade en funderingsschade. Dat is in Nederland inderdaad niet goed geregeld, vinden ze. Maar het stopt meteen bij die constatering."

In een gesprek heeft de stichting nadrukkelijk de situatie in Wijnaldum aan de orde gesteld. "Daar leven nu al 20 jaar frustraties. Ga daar kijken, ga daar praten", hebben we gezegd. "De les van Wijnaldum is dat je júist nulmetingen moet doen. Anders lopen we het risico dat we in Harlingen over pakweg 20 of 30 jaar in hetzelfde schuitje zitten. In Wijnaldum kunnen ze dus bezoek verwachten. Maar in Harlingen zijn we hier ook nog niet klaar mee."