HARLINGEN - De vereniging Oud Harlingen gaat betrokken worden in het gemeentelijke traject om te bekijken of en hoe de ambtelijke organisatie in de binnenstad gehuisvest kan worden. Dat is deze week afgesproken in een overleg met wethouder Harry Boon.

"Als vereniging willen we vanzelfsprekend graag een levendig stadscentrum", stelt het bestuur van Oud Harlingen. "Daarom kijken we graag actief mee naar wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Daarbij gaat de zorg en aandacht van onze kant natuurlijk allereerst uit naar het monumentale karakter van de stad. Het Harlinger stadhuis is een parel te midden van de omliggende historische bebouwing. Als je daar iets mee wilt, moet je goed weten wat je doet.

"In Harlingen ontstond afgelopen maand deining toen de gemeenteraad onder meer schetsen kreeg voorgelegd van het stadhuis, dat via een glazen kubus aan de Groenlandsvaarder was verbonden. Omdat de status van die tekeningen niet helemaal helder was vroeg Oud Harlingen de gemeenteraad pas op de plaats te maken wat betreft de planontwikkeling. Te elfder ure werd het onderwerp toen van de raadsagenda afgehaald. "We snappen dat het een dilemma was voor het College", zegt de historische vereniging. "Presenteer je géén schets, dan vraagt iedereen: hoe moet het er dan gaan uitzien? En doe je het wel, dan gaat zo'n plaatje snel een eigen leven leiden. Je moet de tijd nemen om nog eens goed te bekijken wat er wel en niet kan en we zijn blij dat Oud Harlingen daar een rol bij krijgt."

De vereniging staat niet op voorhand negatief tegenover hedendaagse ingrepen in de stad. "Integendeel zelfs. Aan de Noorderhaven staan prachtige panden, die deze eeuw zijn opgetrokken en ondanks hun eigenheid naadloos passen in de historische bebouwing. Kijk, dan voeg je aan de stad kwaliteit tóe", stelt het bestuur. "Laat dus duidelijk zijn dat we als vereniging een brede kijk hebben. Harlingen is een stad in ontwikkeling, waarbij de kunst is het verleden een goede plek in de toekomst te geven. We kunnen bekijken of er wat betreft de ambtelijke huisvesting mogelijkheden zijn, maar behoud van wat we hebben staat bij ons natuurlijk wel hoog in het vaandel. We gaan er met een open blik in en wie weet komt er iets moois uit. Kan het niet, dan ontstaat een nieuwe situatie en zal bekeken moeten worden hoe en waar een 'Huis van de gemeente' dán vorm kan krijgen."