DONGJUM - De provinciale weg N384 is vernieuwd. Provincie Fryslân maakte de weg tussen Dongjum en Tzummarum en de kom van Dongjum veiliger. De werkzaamheden zijn zo goed als klaar. Daarmee is ook de hinder voor aanwonenden voorbij. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van provincie Fryslân en wethouder Jan Dijkstra van gemeente Waadhoeke blikten samen met aanwonenden en vertegenwoordigers van het dorp terug op de werkzaamheden en vierden het resultaat.


In ruim vier weken tijd heeft aannemer BAM Infra in opdracht van provincie Fryslân en gemeente Waadhoeke veel werk verzet. De weg tussen Dongjum en de Mûntsewei kreeg een nieuwe asfaltlaag en een brede asstreep. De afslag naar de Mûntsewei is beter zichtbaar gemaakt.

Aan beide kanten van de weg ligt een strook innovatieve grasbetonstenen om bermongevallen te verminderen.

Versterken dorps karakter

De kom van Dongjum heeft een dorpser karakter gekregen. De plannen hiervoor kwamen tot stand met inbreng van het dorp. Het asfalt kreeg een andere kleur en de paden kregen bijpassende klinkers. Er zijn duidelijke dorpsentrees gerealiseerd, de fietsoversteek over de Franekerweg werd veiliger en de aansluiting op de Noorderstraat kreeg de vorm van een inrit. Gemeente Waadhoeke gaf opdracht om het riool tegelijkertijd te vervangen. Om het dorpse karakter te versterken komen er in oktober nieuwe lichtmasten. Daarna kunnen ook de hagen langs de weg geplant worden. BAM Infra maakt in het voorjaar van 2022 het dorpsplein af.

‘’Het is prachtig om te zien dat de samenwerking tussen partijen met verschillende belangen tot dit resultaat heeft geleid’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Er is voor dit project bijna een voetbalveld vol aan straatwerk en grasbetonstenen gebruikt. De grasbetonstenen zijn uitgevoerd in cementloos beton. De productie ervan zorgt voor 80% minder CO2-uitstoot vergeleken met standaard beton. Door te werken met een ander soort asfalt is 5400 kuub gas bespaard, ten opzichte van het gebruik van traditioneel asfalt. Dit is vergelijkbaar met het jaarverbruik van gemiddeld vier huishoudens.