HARLINGEN - Uit de samensmelting van RKvv Robur (1921) en v.v. Harlingen (1923), ontstond fc Harlingen. In 2022, precies tussen de twee jubileumjaren in, wordt 100 jaar voetbal in Harlingen gevierd. In de aanloop naar 2022 verschijnt er elke maand in de Harlinger media een artikel over de geschiedenis van beide verenigingen. Afwisselend Robur en Harlingen. Deze maand: Robur en de periode van 1947 tot en met 1960.

Inleiding
Na de oorlog kwam het Nederlandse voetbal weer langzaam op gang en pas in 1947 kwam Robur weer tot leven. Op 27 juni van dat jaar meldt Robur zich aan bij de Friese Voetbal Bond met een juniorenelftal. Van die datum dateert ook het eerste officiële huishoudelijk reglement waarin o.a. bepaald wordt dat de clubkleuren geel en zwart zijn en het tenue bestaat uit een geel shirt, zwart broekje en geel-zwarte kousen. Omdat de inschrijfformulieren in ons bezit zijn gekomen, kunnen we ook melden dat het aantal leden 25 was waaronder twee niet-spelende leden. Dit waren H.J. Naken P. Schaafsma die voetbalden bij HZC en waren bij Robur resp. trainer en penningmeester.

Jan Schotanus (81)
Jan Schotanus: “Ik begon bij de senioren, in het tweede elftal en speelde onder andere met Johny Ligthart, Jantje Outhuyse, Rein van der Meer, Johan Benning en Jan Schoot.”

Gaat het door?

Of de wedstrijden op zondag doorgingen werd vermeld in het opstellingen kastje bij slager Van der Meer, tevens voorzitter. Als het voetbal werd afgelast was voor veel spelers de zondag bedorven.

Achter in de kerk
Jan verteld: Er werd op zondag voor 12 uur thuis en uit niet gespeeld. In die tijd gingen de voetballers zondag naar de kerk, soms moesten ze voor dat de mis afgelopen was eerder de kerk verlaten. Alle voetballers zaten zover mogelijk achter in de kerk, konden ze stiekem vertrekken.

Bestuur en eerste selectie
Het bestuur werd gevormd door J.H. Vogelaar voorzitter en secretaris, P. Schaafsma penningmeester terwijl W.R. v.d. Meer, H.J. Naken C.J. Kramer commissarissen waren. Deze laatste stond tevens voor de administratie.

Competitie

In het eerste competitiejaar moest Robur het opnemen tegen Hallum, St. Annaparochie, DTD, Stiens en Dronrijp.

Het elftal bestond uit de volgende spelers: A. Bijl, D. Bouwmeester, J. v. Dijk, H. Jorna, B. Kramer, J. Ligthart, B. Ligthart, J. v.d. Meer, A. Mercx, O. v. Dijk, G. Schotanus, M. Vogelaar, J. v.d. Heide, A.Wilbrink, B. Wilbrink, Th. v.d. Zee, J. Zijlstra, S. Homminga en nogmaals een S. Homminga.

Siepie Homminga (88)
“We hebben een hoop lol gehad in die tijd. In 1950 werden we kampioen met ons elftal! Na het kampioenschap speelden we nog een wedstrijd tegen Harlingen.”