HARLINGEN - Sinds deze week wordt er door alle teams weer volop gehockeyd aan de Westerzeedijk. Van de jongste jeugd van 5 jaar tot de veteranen, en ook de speciale keeperstrainingen zijn weer gestart. Wedstrijden worden nog niet gespeeld, hopelijk kan dat weer na de zomervakantie. Maar het belangrijkste is dat er weer buiten gesport kan worden en teams elkaar weer ontmoeten.


Trainingen voor senioren
HMHC heeft het eerdere opstartplan aangepast en akkoord gekregen van gemeente Harlingen. Dat betekent dat ook de seniorenteams weer kunnen trainen. Bij HMHC zijn dat Dames 1, Dames 2, Heren 1, Veteranen, Gemengde trimgroep en de Dames trimgroep. Voor de senioren gelden dezelfde voorwaarden als voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar. Iedereen is intussen geïnformeerd en ook op de website van HMHC is de trainingsplanning te vinden.

Evaluatie opstartplan jeugdteams
De eerste trainingen van vele teams zitten er weer op, van de jongste tot de oudste jeugd. Er zijn hierover positieve geluiden, dat is mooi. De opkomst is goed, iedereen houdt zich goed aan de afspraken en het is de hoofdtrainers gelukt om met de nodige creativiteit leuke trainingen te geven. We hebben intussen ook bezoek gehad van een toezichthouder van de gemeente, en al eerder van wethouder Harry Boon, die hun goedkeuring uitspraken over hoe we het binnen HMHC hebben georganiseerd. Dit kan uiteraard alleen met de medewerking van iedereen.

Andere gebruikers van de velden
In goed overleg met de gemeente zullen de velden van HMHC de komende tijd ook gebruikt gaan worden door verenigingen die anders binnen sporten en activiteiten van de buurtsportcoaches. Rondom de trainingen van HMHC wordt dit ingepland op het tweede veld. Ook deze verenigingen maken een protocol/opstartplan voor hun eigen activiteiten, dat wordt afgestemd met de gemeente en met HMHC. Er wordt naar gestreefd om de groepen uit elkaar te houden, zodat men elkaar zo min mogelijk tegenkomt bij binnenkomst of verlaten van de velden. Ook hier staan veiligheid en gezondheid voorop.

Maatregelen blijven van kracht
Er kan alleen worden getraind als we ons met elkaar blijven houden aan de regels vanuit o.a. het RIVM en de Gemeente Harlingen. Dit vraagt het goed doornemen van de plannen, ook door ouders met kinderen. Een paar belangrijke punten: ouders hebben geen toegang tot de velden, het clubgebouw en de kleedkamers zijn gesloten, als je je niet fit voelt kom je niet trainen, de oudere jeugd en senioren houden 1,5 meter afstand en je volgt altijd de instructies op van de trainer. Veiligheid en gezondheid staan voorop! Mocht iemand nog niet willen starten, dan is daarvoor uiteraard alle begrip. Op een later moment kan dan weer worden begonnen.

Funkeys
Fun is the key bij alle teams op onze vereniging. Niet alleen voor oudere jeugd, maar bij ons beginnen we al met sport en spel voor 4 en 5 jarigen, waarbij we gratis “fun in bewegen” trainingen aanbieden met een knipoog naar hockey. Opgeven kan via de proeftraining button op de website www.harlingermhc.nl.

Steun je cluppie groot succes!

Sportverenigingen in Nederland hebben het momenteel niet gemakkelijk. Een deel van de inkomsten is weggevallen of onzeker. Gelukkig kan HMHC gebruik maken van een aantal regelingen van de overheid en hebben we in overleg met de gemeente opschorting gekregen van de huur van de velden. Daarmee kunnen we alvast een deel van de kosten betalen. HMHC kan echter alle steun gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld speciale ‘Steun je cluppie’ trui of shirt te bestellen. Zie hiervoor www.helpjecluppie.nl. Er lopen intussen vele leden rond in zo’n trui of t-shirts waaronder een groot deel van onze trainers, een groot succes!