HARLINGEN - Vanaf maandag 22 maart is de Spoorstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. In opdracht van de gemeente Harlingen wordt dan echt begonnen met de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Spoorstraat. De Spoorstraat is een belangrijke ontsluitingsroute in Harlingen. Ook ligt Jumbo van Olaf Hermes aan de Spoorstraat. Om deze reden wordt de Spoorstraat in twee fasen afgesloten, zodat de Jumbo tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar is.


Afsluiting Spoorstraat in twee fases

In de eerste fase van maandag 22 maart tot en met zaterdag 10 april wordt het oostelijke deel van de Spoorstraat afgesloten. De Jumbo is dan gewoon open voor het publiek en vanaf het centrum bereikbaar. Vanaf zondag 11 april tot 27 april is de westzijde van de Spoorstraat afgesloten. In deze periode wordt de Jumbo omgebouwd en is deze gesloten. Voor het werkverkeer van de Jumbo is dan een tijdelijke inrit gemaakt. Hierdoor kunnen zowel de aannemer van de Jumbo, als de aannemer van de gemeente zo efficiënt mogelijk werken. Gedurende de afsluiting is een omleiding aanwezig.

Ingewikkelde puzzel

De werkzaamheden aan de Spoorstraat zijn best een ingewikkelde puzzel. Naast dat de Jumbo zijn winkel verbouwd, ligt de Spoorstraat dicht bij de zeewering en het spoor. Ook worden aan de Zuiderhaven door Heijmans huizen gebouwd. Bij het aanleggen van de riolering was een archeoloog aanwezig, omdat het regenwaterriool binnen de oude vestingwallen ligt. Aannemingsbedrijf A. Faber heeft inmiddels al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er een regenwaterriool aangelegd en zijn de funderingen van het nieuwe fietspad en de weg aangebracht. De nutsbedrijven hebben inmiddels kabels omgelegd. De komende weken worden de fietspaden aangebracht en hiervoor wordt de weg een beetje omgelegd om ruimte te maken voor de vrijliggende fietspaden.

Fietsnetwerk in Harlingen

Wethouder Harry Boon geeft aan: ‘Het is prachtig om te zien hoe het fietsnetwerk in en rondom Harlingen steeds beter wordt. Het buitendijks fietspad, het nieuwe fietspad aan de zeezijde van de Afsluitdijk en de nieuwe fietsverbinding tussen Wijnaldum en Midlum. Ook leven er plannen om Wijnaldum te verbinden met Sexbierum door middel van een nieuwe recreatieve fietsroute. Dit zijn allemaal projecten die het leef – en woongenot in onze regio vergroten en die ook nog eens vanuit toeristisch oogpunt belangrijk zijn. Dat geldt ook voor de fietsstroken die nu langs de Spoorstraat worden aangelegd. Het zal een aantal weken voor overlast zorgen en dat is niet anders. Maar we krijgen er natuurlijk wel iets moois voor terug’. Architect Nynke-Rixt Jukema heeft ervoor gezorgd, dat de nieuwe Spoorstraat er straks ook kwalitatief mooiere inrichting krijgt, die aansluit bij de inrichting van de Havenweg en Stationsweg. De werkzaamheden op Spoorstraat worden mede mogelijk gemaakt door bijdrage van de Provinsje Fryslân en het ministerie van Infrastructuur.