HARLINGEN - HMHC werkt met een uitgebreide trainersstaf en een technische commissie. De kern van de trainersstaf bestaat uit de hoofdtrainers Onno Jan Onnes en Joyce Heide en keepertrainer Lilian Verhaag. Samen met de technische commissie zorgen zij ervoor dat het technische beleid vertaald worden in creatieve trainingsvormen. Daarbij werkt HMHC al sinds jaar en dag met trainers uit de eigen geledingen, die goed begeleid worden en er mede voor zorgen dat ieder team iedere week twee keer kan trainen met steeds twee trainers op het veld.

Op woensdag 12 augustus werd de eerste trainersavond georganiseerd, waarbij alle trainers op de club aanwezig waren. Er werd kennisgemaakt met nieuwe trainers, gesproken over de aanpak voor dit seizoen en er werd daadwerkelijk op het veld geoefend met het geven van trainingen. Ze zijn er weer klaar voor en konden deze week direct aan de slag met de start van de trainingen voor dit seizoen.