HARLINGEN - COVID-19 heeft een groot effect op iedereen persoonlijk dus ook op een sportvereniging als fc Harlingen. Iedereen smacht naar een situatie waarin alles weer normaal wordt en kan sporten en wedstrijden spelen. De reden waarom je op voetbal zit.

N.a.v. van diverse gesprekken over de renovatie van het hoofdveld en het plaatsen van de tribune van fc Harlingen is het bestuur tot overeenstemming gekomen dat het op dit moment niet mogelijk en niet verstandig is om in januari 2021 te gaan starten met het project en wel om de volgende redenen:

• Ondanks de extra investering vanuit de gemeente en de kosten die wij als club al gemaakt hebben is de begroting nog niet kostenneutraal. Omdat de begroting op dit moment (nog) niet kostendekkend is kan er vanuit het bestuur geen “go” gegeven worden voor het bouwen van een tribune. Het is vanwege COVID-19 nu ook onmogelijk en onverantwoord om sponsors en leden te benaderen om tot een kostendekkende begroting te komen.

• Vanuit de KNVB worden diverse scenario’s op tafel gelegd om de voetbalcompetities op amateurniveau te hervatten. Op een goede en verantwoorde manier zorgen dat alle trainingen en wedstrijden weer hervat kunnen worden. Dit houdt onder andere in dat er wellicht ook wedstrijden op doordeweekse avonden gespeeld zullen gaan worden. Met het huidige ledenbestand en groei van het aantal teams komt fc Harlingen in de problemen als het hoofdveld niet gebruikt kan worden. Het spreiden van wedstrijden in de weekenden is niet mogelijk en er zullen in dat geval nog meer wedstrijden doordeweeks plaats moeten vinden, dit zal ten koste gaan van trainingen. Juist als straks alles weer “normaal” is willen we onze leden weer “gewoon” laten trainen en wedstrijden laten spelen. Het is niet wenselijk dat we trainingen af zullen moeten zeggen omdat andere teams wedstrijden moeten spelen vanwege het feit dat we maar één veld tot onze beschikking hebben.

Mede om deze redenen is het verstandig om de aanpak van het hoofdveld een jaar uit te stellen. Dit geeft fc Harlingen tijd en mogelijkheden om tot een sluitende kostenneutrale begroting te komen zodat in seizoen 2021/2022 zowel de tribune als het nieuwe veld in één keer gerealiseerd kunnen worden. Op basis van bovengenoemde redenen is de gemeente Harlingen gevraagd om de aanpak en renovatie van het hoofdveld en de bouw van de tribune een jaar uit te stellen.