HARLINGEN - Op dinsdag 24 september 2019 vergadert de lokale welstandscommissie om 9.00 uur in de Groenlandsvaarder, spreekkamer de Ruiter aan de Voorstraat 35.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter.
2. Beoordeling lijst met te behandelen bouwplannen.
3. Info ronde wie bouwplan wil toelichtten.
4. Vaststelling duur spreekrecht.
5. Toelichting voorzitter over de wijze waarop de plannen behandeld zullen worden.
6. Beoordeling bouwplannen.
7. Advies commissie.
8. Sluiting.

Te behandelen vergunningsplichtige plannen:
2019-224, Droogstraat 4, Harlingen, het verbouwen van het pand, W19HLG033-1;
2019-258, Fahrenheitstraat, Harlingen, het aanleggen van PV panelen, W19HLG095-1;
2019-235, Fahrenheitstraat, Harlingen, het realiseren van een zonnepark, W19HLG084-1;
2019-214, Zuiderhaven, Harlingen, het bouwen van 13 woningen en 14 appartementen, W18HLG100-4;
2019-192, Zuiderhaven 71A, Harlingen, het plaatsen van een trap, rijksmonument nr. 20784, M19HLG086-1;
2019-188, Westmeep 61, Harlingen, het plaatsen van een damwand, berging en overkapping;
2019-240, Curiestraat 13, Harlingen, het vervangen en opschalen van een bestaande windturbine;
2019-247, Grote Bredeplaats 9, Harlingen, het vervangen van ramen op de begane grond, rijksmonument nr. 20354. M19HLG090-1;
2019-260, Voorstraat 61A, Harlingen, het herstellen van het voegwerk van de voorgevel, rijksmonument nr. 20697;
2019-278, Simon Stijlstraat 5, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;2019-244, Zuiderhaven 19 6, Harlingen, het toevoegen van het dakterras aan de woonoppervlakte, W19HLG088-1;
2019-148, Grote Bredeplaats 22, Harlingen, het realiseren van een bedrijfswoning, M19HLG061-3;
2019-270, Voorstraat 50, Harlingen, het isoleren van het dak, rijksmonument nr. 20727;

Te behandelen principeplannen:
2019-279, Groen van Prinstererstraat 2, Harlingen, het verbouwen van de woning inclusief het realiseren van een BSO;
2019-239, F Domela Nieuwenhuisstraat 1, Harlingen, het uitbreiden van een woning en het realiseren van een praktijkruimte, W19HLG091-1;
2019-259, De Spiker 47, Harlingen, het uitbreiden van de woning, W19HLG092-1;
2019-267, Kotterstraat 29, Harlingen, het uitbreiden van de woning;
2019-….. , Zuidoostersingel 1, Harlingen, woningbouwproject “Nieuw Trebol”;

Bezoekers:
9.00 uur 2019-214, Zuiderhaven, Harlingen, het bouwen van 13 woningen en 14 appartementen, W18HLG100-4;
9.30 uur 2019-244, Zuiderhaven 19 6, Harlingen, het toevoegen van het dakterras aan de woonoppervlakte, W19HLG088-1;
10.00 uur 2019-267, Kotterstraat 29, Harlingen, het uitbreiden van de woning;
10.30 uur 2019-259, De Spiker 47, Harlingen, het uitbreiden van de woning, W19HLG092-1; 2019-239, F Domela Nieuwenhuisstraat 1, Harlingen, het uitbreiden van een woning en het realiseren van een praktijkruimte, W19HLG091-1;
11.00 uur 2019-279, Groen van Prinstererstraat 2, Harlingen, het verbouwen van de woning inclusief het realiseren van een BSO;
11.30 uur 2019-….. , Zuidoostersingel 1, Harlingen, woningbouwproject “Nieuw Trebol”;
12.00 uur 2019-224, Droogstraat 4, Harlingen, het verbouwen van het pand, W19HLG033-1;
12.30 uur 2019-278, Simon Stijlstraat 5, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;