HARLINGEN - Spaansen Holding B.V. en de gemeente Harlingen hebben een schikking getroffen rondom het ‘Spaansenterrein’. De gemeente betaalt een schikkingsbedrag van €4,95 miljoen. Met de overeenkomst is de weg vrij om het terrein tot woningbouwlocatie te ontwikkelen.


Erik de Groot (wethouder); “

De overeenkomst is heel goed nieuws voor Harlingen. De weg is nu vrij voor planvorming door een marktpartij om deze voormalige bedrijfslocatie tot een aantrekkelijk woongebied binnen onze stad te transformeren. Dit past binnen het zuinig omgaan met schaarse ruimte. Bovendien dragen nieuwe woningen voor nu en in de toekomst bij aan een leefbare stad/gemeente en een evenwichtiger bevolkingsopbouw. Hierdoor kan ons voorzieningenniveau op peil blijven en wordt het vestigingsklimaat voor bedrijven en andere werkgevers positief beïnvloed.

Paul Schoute (wethouder);

“Ik ben heel blij dat Spaansen Holding B.V. en de gemeente na jarenlang praten en discussiëren elkaar de hand hebben gegeven. Het pittige juridische traject stopt na ruim twaalf jaar eindelijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de schikking. Er wordt nu voorkomen dat de juridische kosten voor de gemeente en Spaansen Holding B.V. nog verder oplopen. En de energie en ambtelijke inzet kan nu naar andere zaken die bijdragen aan onze prachtige stad en gemeente.

Groepsdirectie van Spaansen Groep; “

Ook wij zijn blij en opgetogen met de huidige ontwikkelingen. Met nieuw elan kijken we naar de toekomstmogelijkheden voor een goede maatschappelijke invulling voor het terrein en de stad. Dat begint voor ons met het onderzoeken hoe de ontwikkeling tot woningbouw georganiseerd kan worden. Daarbij willen wij ons familiebedrijf graag voorstellen aan omwonenden van het terrein. Zoals een goede buur betaamt willen wij hen daarvoor graag zo spoedig mogelijk uitnodigen voor een nadere kennismaking”.

Achtergrond

De gemeente Harlingen kocht het terrein in 2009 van Spaansen met de bedoeling om er woningbouw te laten ontwikkelen. Spaansen Holding B.V. betrok in 2003 een nieuwe bedrijfslocatie in het Harlinger havengebied. De vrjjgekomen locatie zou ontwikkeld worden voor woningbouw. Achteraf bleek de transactie niet rechtsgeldig omdat er sprake bleek van staatssteun door de gemeente Harlingen. De verkoop werd in oktober 2020 definitief nietig verklaard. Spaansen Holding B.V. is juridisch gezien hierdoor altijd eigenaar van de grond gebleven, alsof de (ver)koop nooit heeft plaatsgevonden. In de afgelopen periode is er intensief en op een constructieve wijze overleg gepleegd. De door de gemeente betaalde koopsom van € 6,5 miljoen moet door Spaansen Holding B.V. terug worden betaald. Omdat de gemeente zich jarenlang eigenaar van de grond waande, had ze een deel van de bedrijfsgebouwen laten slopen. Ook werden de voormalige bedrijfswoning en enkele groenstroken aan particulieren verkocht. De bereikte schikking respecteert deze verkopen.

Foto: Moment bij ondertekening overeenkomst. V.l.n.r. Ab Knook (directie Spaansen), Erik de Groot (wethouder), Johan Spaansen (directie Spaansen), Rieanne Knook (directie Spaansen) en Paul Schoute (wethouder).