HARLINGEN - Op woensdag 17 april 2024 om 9.00 uur is er door de leerlingen van het basisonderwijs de bevrijding van Harlingen herdacht. Naast de leerlingen waren ook burgemeester Ina Sjerps en wethouders Hendrik Sijtsma, Paul Schoute en Erik de Groot aanwezig. Vanuit de werkgroep herdenken waren Käthe Kuperus en Adry Attema-Dijkstra aanwezig.


De basisschoolleerlingen van IKC Middelstein legden een krans bij Cross of Sacrifice in aanwezigheid van Adry Attema van de gemeente. Leerlingen van IKC Prins Johan Frisoschool legden een krans bij het Joods Monument in aanwezigheid van Käthe Kuperus van de gemeente. Leerlingen van IKC Het Noorderlicht legden een krans bij het Neuengamme Monument in aanwezigheid van wethouder Erik de Groot. OBS 't Wad legden in aanwezigheid van de wethouder Paul Schout een krans bij het Monument omgekomen Zeevarenden. Leerlingen van IKC Het Baken legden een krans bij St. Joris en de Draak in aanwezigheid van burgemeester Ina Sjerps. Wethouder Hendrik Sijtsma was aanwezig bij de kranslegging van IKC Sint Michaël bij het bommonument aan de Schritsen.

Medewerking voor het spelen van de Last Post werd verleend door leden van het Leger des Heils en de Stedelijke Muziekvereniging.

’s Middags om 13:45 uur legden leerlingen van de eerste klas havo-vwo van de RSG een krans bij het Halifax Monument aan de Achlumerdijk.

Na de kranslegging werd de Last Post gespeeld gevolgd door twee minuten stilte. De organisatie was in handen van de directeuren van de deelnemende basisscholen, een geschiedenis docent van de RSG en gemeente Harlingen.

Op 17 april 1945 werd Harlingen bevrijd door eenheden van het 9de Canadese leger. Dit jaar wordt de bevrijding voor de 79ste keer gevierd.