HARLINGEN - Na een jarenlang voorbereidingstraject maakt Frisia Zout in Harlingen momenteel aanstalten om het eerste zout te gaan winnen vanonder de Waddenzee. Dit gebeurt op een andere locatie dan eerder de bedoeling was. Frisia wil nu beginnen op de meest noordoostelijk gelegen locatie. Die ligt verder van de stad dan de oorspronkelijke locatie, maar dichter bij de zeedijk. Waarschijnlijk gaat de zeedijk noordelijk van Harlingen hierdoor meer en over een grotere afstand verzakken. De bodemdaling richting de stad, die eerder was gemodelleerd op maximaal 2 centimeter in de veerboothaven, zal in deze eerste fase juist minder zijn of helemaal niet optreden. Frisia Zout heeft vergunning om maximaal 4 zoutcavernes onder de Waddenzee aan te leggen.

Aanvullend meetnet

Het veranderde bedrijfsplan heeft geen gevolgen voor het Aanvullend Meetnet, dat in het centrum van Harlingen wordt aangelegd om eventuele bodemdaling te kunnen meten. “Dat meetnet komt er gewoon”, zegt Jarig Langhout, voorzitter van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. “Vergeet niet dat de winning 30 jaar gaat duren. Overigens willen we helemaal geen daling meten, maar schade door bodemdaling voorkómen, laat dat duidelijk zijn. Met dat doel voor ogen werken Frisia, gemeente Harlingen, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân nauw samen met onze stichting.”

Op de hoogte blijven?
Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Via www.pilotharlingen.nl, nieuwsbrieven of bijeenkomsten. Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief over Pilot Harlingen ontvangen? Schrijft u zich dan in via de website.