HARLINGEN - De ‘Boei van Harlingen’ gaat dit jaar naar De Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH). De Boei van Harlingen wordt jaarlijks uitgereikt aan die persoon of personen die de gemeente Harlingen op positieve wijze onder de aandacht weten te brengen.


Wethouder Paul Schoute namens het college van b&w: “Harlingen heeft de grootste bruine vloot van Nederland en zorgt als banenmotor voor miljoenen omzet in de regio. Winkels, leveranciers en ondernemers in recreatie en toerisme zowel klein en groot profiteren daar allemaal van mee en zorgen samen voor werkgelegenheid, plezier en vertier. Laten we hopen dat de vloot snel weer uit kan varen en dat de levendigheid in de stad terugkeert. En dat opstappers weer kunnen ervaren hoe mooi de stad, het wad en de eilanden zijn. De bruine vloot bepaalt in belangrijke mate de identiteit van de stad. Ze geeft daarmee kleur en zorgt voor een positieve bijdrage aan het imago van de stad.

In dit coronajaar willen we jullie laten voelen hoe trots we op jullie zijn en laten weten dat we als gemeente jullie steunen waar dat kan. Denk aan het kwijtschelden van de haven- en kadegelden. Het is mij een genoegen om dit jaar de ‘Harlinger Boei’ uit te reiken aan voorzitter Paul Scheffer van de bruine vloot”