HARLINGEN - Woensdagmiddag ontving Paul Scheffer, voorzitter van de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH) uit handen van wethouder Paul Schoute de officiële Harlinger stadsvlag voor de schepen van de bruine vloot. Alle schepen van de Harlinger bruine vloot krijgen de stadsvlag aangeboden. Hiermee wil de gemeente hen een hart onder de riem steken.


Wethouder Paul Schoute: ‘Als stad zijn wij enorm trots op onze bruine vloot. Zij zijn de ambassadeurs van een prachtige havenstad. Wij kijken ernaar uit dat de vloot weer volwaardig, met de Harlinger stadsvlag wapperend op de achtersteven, de zeilen hijst!’

Historisch erfgoed
De bruine vloot levert een belangrijke bijdrage aan het levend en toegankelijk houden van de Nederlandse geschiedenis als zeevarende natie. Het aanbieden van zeiltochten op deze historische zeilschepen is daar een onmisbaar onderdeel van. Het onderhoud van de schepen is zeer kostbaar. In augustus 2020 stelde het kabinet een bedrag van 15 miljoen euro voor het behoud van het zeilend erfgoed beschikbaar. Om te voorkomen dat historische zeilschepen als gevolg van de coronacrisis verloren gaan ondersteunt het kabinet schippers met deze aanvullende regeling, bovenop het generieke steun- en herstelpakket. De aanvullende regeling werd uiteindelijk eind mei bekendgemaakt en is sinds 29 juni 2021 aan te vragen.

Lang leve de bruine vloot
Harlingen, de hoofdstad van de wadden, herbergt met zeventig schepen de grootste chartervloot van het land. Door coronamaatregelen liggen veel historische schepen nog merendeel stil.

Het behoud en voortbestaan van de bruine vloot is voor Harlingen belangrijk. De gemeente Harlingen kwam de bruine vloot tijdens de coronacrisis tegemoet door haven- en kadegelden 2020 en 2021 kwijt te schelden en nam het voortouw bij het oprichten van een steunfonds voor de vloot.