HARLINGEN - Wethouder Hein Kuiken van de gemeente Harlingen heeft woensdag 8 april 2020 de tiende uitgave van het Cultuurmenu voor Harlingen in ontvangst genomen. De brochure 'Hoe hoort het eigenlijk?' bevat het kunst- en cultuuraanbod voor alle basisscholen in de gemeente voor het schooljaar 2020-2021. De overhandiging van de jubileumeditie aan de wethouder verliep door de coronamaatregelen anders dan voorgaande jaren, zonder zoenen en een handdruk. Annemarie van der Reijden (hoofd Akte2) had het Cultuurmenu in een kinderbadje te water gelaten in de Noorderhaven in Harlingen. Wethouder Kuiken trok hem daar om 15.00 uur naar de kant.


Projectbureau Akte2

De lijvige brochure is door projectbureau Akte2 samengesteld, met ondersteuning van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Akte2 is beheerder van het cultuurnetwerk van scholen en kunst- en cultuuraanbieders in de gemeente Harlingen. Talloze bevlogen kunstenaars uit de gemeente, basisscholen, Seewyn Kunsteducatie (waarmee Akte2 nauw samenwerkt) en diverse culturele instellingen uit Harlingen en omgeving hebben een groot aantal programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs en hun leerkrachten. Daarbij is het thema ‘Hoe hoort het eigenlijk?’ op verschillende manieren ingevuld. Zo maakt Jet Twijnstra in haar programma 'Zo hoort het niet' met leerlingen fantasiedieren van engobe (kleislib), danst Leonieke Scholten rituelen in het programma 'Wat moet je – ik groet je' en gaan het Hannemahuis en verteller Frank Belt op zoek naar de klank bij schilderijen in het programma 'Hoor de Zee'.

Meest creatieve mensen van de regio
Een deel van het programma kan gratis worden aangeboden dankzij subsidies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provînsje Fryslân. Daarnaast kunnen alle scholen via het Rabo Instrumentenfonds en Instrumentenfonds Seewyn voor slechts € 5 muziekinstrumenten huren. Het was voor wethouder Hein Kuiken de zesde opeenvolgende keer dat hij het Cultuurmenu in ontvangst mocht nemen. "Een vertrouwde groep aanbieders heeft met elkaar opnieuw een mooi programma ontwikkeld. Ik hoop dat de scholen er weer rijkelijk uit gaan putten." Het liefst ziet Kuiken dit in fysieke vorm gebeuren. "In coronatijd kun je van alles verzinnen, maar het is natuurlijk leuker om elkaar te zien en interactie te hebben."

"Als de scholen nog lang dicht zijn, zullen we als cultuurnetwerk Harlingen proberen om zoveel mogelijk kunst en cultuur online aan te bieden", vertelde Annemarie van der Reijden. "Net als de leerkrachten in het basisonderwijs momenteel." Kuiken heeft daar alle vertrouwen in. "De mensen die het Cultuurmenu samenstellen zijn de meest creatieve mensen van de regio; als er een groep is die flexibel met de huidige situatie om kan gaan, dan zijn zij het."