HARLINGEN - Een Populier (Populus x canadensis) is een snelgroeiende soort en beeldbepalend. Een andere eigenschap van de populier is het uitbreken van takken. Er zijn voorbeelden bekend waarbij takken op windstille zomerdagen uitbreken en enorme schade aan auto’s en huizen aanrichten. Is de populier daarmee een ongewenste boomsoort? Nee, juist integendeel. Populieren stellen weinig eisen aan de bodem en kunnen bijna overal groeien. Het zijn fantastische windvangers en groeien zeer snel. Het enige nadeel is dat deze bomen na zo’n 50 jaar ‘op’ zijn.


Bomen waren in slechte staat

De Populieren aan de Winamerdyk zijn ongeveer 60 jaar geleden in de kleigrond naast de weg gepland zonder verdere bodemverbetering. Hierdoor is de groei van de omvang van deze bomen sterk achterwege gebleven. De vitaliteit van deze bomen is de laatste jaren achteruit gegaan. Er is sprake van weinig nieuwe aangroei en steeds vaker sprake van overlast door uitvallende takken.

De bomen hebben allemaal dezelfde leeftijd en groeiomstandigheden (kleigrond). Daarom heeft de gemeente Harlingen besloten om alle populieren aan de Winamerdyk te kappen en te vervangen door toekomstbestendigere bomen met betere groeiomstandigheden.

Bij het kappen van de populieren is gebleken dat minimaal de helft holtes hadden of verschijnselen van houtrot. Dit was vanaf de buitenkant niet waarneembaar, en er was dus sprake van een gevaarlijke situatie. Helaas is door het kappen van deze bomen de entree van het dorp Wijnaldum vanaf de Haulewei iets versoberd.


Aanwonenden praten mee over nieuwe bomen

De gemeente gaat samen met de aanwonenden toekomstbestendige boomsoorten uitzoeken. Deze worden na de wegreconstructie aangeplant. Hierdoor ontstaat er weer een veelzijdig en toekomstbestendig beeld dat ook nog een bijdraagt aan de biodiversiteitsambitie van de Gemeente Harlingen.