HARLINGEN - Met het letterlijk omzetten van het bootje door wethouder Hein Kuiken bij de dijkopgang naar Strandpaviljoen ’t Zilt, is vandaag de aftrap gegeven voor de verdere uitvoering van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. De eerste werkzaamheden zijn nu uitgevoerd, namelijk de herinrichting van de Westerzeedijk bij camping De Zeehoeve. Bovendien hebben camping De Zeehoeve en de gemeente Harlingen nu overeenstemming over de overdracht van gronden voor uitbreiding van de camping.


Entree Harlingen aangepast

Eén van de quick wins in de gebiedsontwikkeling is de aanpassing van de weg ter hoogte van camping De Zeehoeve. Het is voor mensen nu duidelijker dat je hier de stad binnenkomt en dat je binnen de bebouwde kom rijdt en dus je snelheid aanpast. De rijbanen zijn hier nu gescheiden door een middenberm en bij de bebouwde komgrens zijn verhogingen aangelegd. Dit moet bijdragen aan de verkeersveiligheid van de weg. Daarnaast zijn de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel. Als geheel vormen de bermen langs de Westerzeedijk een zogenaamd ‘bijenlint’: een aaneenschakeling van bijenvriendelijke beplanting.

Bootje met schetsontwerp

Bij de dijkopgang naar ’t Zilt en tegenover de Aldi liggen houten bootbankjes. Aan beide bootjes hangt sinds vandaag een nieuw zeil met daarop het schetsontwerp van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk.

Uitbreiding camping De Zeehoeve

Camping De Zeehoeve gaat uitbreiden aan de noordzijde van de bestaande camping om het aanbod voor onder anderen camperplaatsen en chalets te vergroten. De camping en de gemeente hebben nu overeenstemming over de overdracht van de gronden. Samen met eigenaar Lammert Kleefsta heeft wethouder Paul Schoute ter plekke een handtekening gezet op deze overeenkomst.

Hoe verder?

De gebiedsontwikkeling Westerzeedijk maakt de zee zichtbaar en beleefbaar voor de stad en de regio. Het versterkt de recreatieve uitloopmogelijkheden voor Harlingers en biedt ruimte voor nieuwe toeristische - en recreatieve voorzieningen. Duurzaam, passend bij de schaal en identiteit van Harlingen, maar ook versterkend voor de economie van Fryslân. De gebiedsontwikkeling wordt samen met provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân opgepakt. Dit jaar werken we verder aan de ontwikkeling van een park rond de Waddenhal en de aanleg van een wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. Ook doen we vervolgonderzoek naar de verbetering van het zwemwater aan het strand en de realisatie van een zeezwembad in de Willemshaven. Tot slot maken we samen met initiatiefnemers plannen voor in het gebied.