HARLINGEN - De vragenlijst over de omgevingsvisie is door meer dan 700 personen ingevuld. Deze vragenlijst is in juni en juli van dit jaar door gemeente Harlingen uitgezet. Met de vragenlijst “Hoe ziet Harlingen er in 2040 uit?” haalden we de ideeën van inwoners en andere belangstellenden op over de toekomst van gemeente Harlingen.

Gezellige havenstad en trots op zelfstandigheid

Van de 705 personen die de vragenlijst invulden, waren 683 personen inwoner van gemeente Harlingen. Wethouder Erik de Groot: “We zijn heel blij dat de vragenlijst zo goed is ingevuld. We hebben daardoor heel veel waardevolle informatie op kunnen halen. Niet alleen over wat onze inwoners in de toekomst graag anders of beter zien, maar ook wat ze nu al goed vinden gaan en waar ze trots op zijn.” De inwoners van gemeente Harlingen zijn over het algemeen tevreden over de gemeente. Inwoners omschrijven de gemeente als 'havenstad', 'gezellig' en 'thuis'. Dat Harlingen een gezellige havenstad is, wordt ook door deelnemers van buiten Harlingen erkend. Inwoners zijn trots op de haven, de ligging aan zee en de binnenstad. Daarnaast zijn ze trots op de zelfstandigheid van de gemeente.

Betrokkenheid inwoners is hoog

Dat de onderwerpen uit de omgevingsvisie spelen bij de inwoners is duidelijk. Van de meer dan 700 personen die de vragenlijst invulden, wil meer dan kwart graag meepraten over de omgevingsvisie. Bij voorkeur via een (online) enquête of een bewonersbijeenkomst. Ongeveer twee derde van de deelnemers blijft graag op de hoogte van het vervolg, het liefst via de lokale krant of een digitale nieuwsbrief.

Speciale aandacht voor recreatie en uitgaansmogelijkheden voor jongeren

Belangrijke thema’s voor de toekomst zijn volgens de inwoners natuur, groen en biodiversiteit. Wethouder Erik de Groot: “Een belangrijke uitkomst is dat onze inwoners graag een bruisende binnenstad willen hebben waar ze kansen zien op het gebied van cultuur en recreatie, bijvoorbeeld een filmhuis maar ook een zwemgelegenheid buiten.” Voor de toekomst zien inwoners graag een bruisende binnenstad met variëteit in mogelijkheden voor uitjes en horeca. Daarbij mag er speciale aandacht zijn voor de jeugd in z’n algemeenheid en voor ontspannings- en uitgaansmogelijkheden voor deze doelgroep.

Koers voor de toekomst

De inzichten uit dit onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van de omgevingsvisie. Deze visie is onderdeel van de omgevingswet. In de omgevingsvisie wordt de koers voor de toekomst van de gemeente vastgelegd. De visie geeft een beschrijving op hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: waar bestaat de fysieke leefomgeving uit en wat is de kwaliteit ervan? Daarnaast geeft de visie richtlijnen over de voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied.