HARLINGEN - De Harlinger PvdA-fractie draagt Erik de Groot voor als nieuwe wethouder. In zijn portefeuille zitten onder andere Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Jeugd, Onderwijs en Cultuur. De fractie vindt hem een waardige opvolger van Hein Kuiken die wethouder van de gemeente Leeuwarden is geworden.


'Met Erik de Groot krijgen we een wethouder uit eigen gelederen, die beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, kennis heeft van lopende dossiers en op de hoogte is van wat er speelt in Harlingen.' De PvdA-fractie is dan ook blij dat het gelukt is om in korte tijd een opvolger aan te dragen en dat hierdoor de continuïteit in het college wordt gewaarborgd.

Erik de Groot, 46 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen, is eerder raadslid en afdelingsvoorzitter van de PvdA geweest. Momenteel is hij werkzaam als consultant financiële dienstverlening. Het wethouderschap is volgens hem een mooie uitdaging en hij kijkt er naar uit om zich in te zetten voor Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Als alles volgens planning verloopt zal Erik de Groot in een extra raadsvergadering op woensdag 19 augustus worden geïnstalleerd als wethouder.