GEMEENTE HARLINGEN - De gemeente start samen met Omrin, Tilburg University en haar inwoners dit najaar een langdurig onderzoek naar de hoeveelheid restafval en de mogelijkheid tot het beperken daarvan in diverse (gezin)situaties. In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Nederland drastisch zijn verminderd. De gemeente Harlingen wil graag de hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en de inwoners stimuleren om het afval zoveel mogelijk te scheiden.

Afval scheiden en kosten voorkomen
De gemeente wil samen met Tilburg University onderzoeken of het informeren van huishoudens, over hoe je beter afval kunt scheiden, ook daadwerkelijk leidt tot het beter scheiden van afval. Het onderzoek is er tevens op gericht om te onderzoeken of en hoe het betalen per kilo afval kan worden voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder diverse onderzoeksgroepen. Geïnteresseerden kunnen zich hier binnenkort voor aanmelden.

Wegen van containers
Om een goede nulmeting te kunnen doen start Omrin eind oktober , in opdracht van de gemeente Harlingen, met het wegen van de Sorti- en Biobakken. Om te onderzoeken hoe de hoeveelheid huishoudelijk restafval kan worden verminderd, gaat Tilburg University de weeggegevens voorafgaand en gedurende het onderzoek vergelijken met huishoudgegevens uit de gemeente Harlingen. Hierover ontvangen inwoners deze week een brief en kunnen zij al dan niet bepalen om hun medewerking te verlenen. Inwoners die gebruik maken van de ondergrondse restafval containers kunnen niet meedoen aan de proef. Wel worden de Biobakken gewogen, tenzij de bewoner anders wenst. Inwoners kunnen op www.harlingen.nl een overzicht vinden van mogelijk meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.