HARLINGEN - Om te voorkomen dat beginnende financiële problemen van inwoners uitgroeien tot problematische schulden, start Gemeente Harlingen de pilot Vroegsignalering van schulden. Het gebiedsteam van gemeente Harlingen gaat tijdens deze pilot inwoners met beginnende betalingsachterstanden actief benaderen en hulp bieden.


Werkwijze pilot

Tijdens de pilot geven zorgverzekeraars van Achmea (waaronder De Friesland), Menzis, waterbedrijf Vitens, woningbouwvereniging De Bouwvereniging en de afdeling gemeentelijke belastingen van Harlingen aan het Gebiedsteam door wanneer een inwoner een betalingsachterstand heeft. Bij twee of meer achterstanden neemt een medewerker van het gebiedsteam contact met de inwoner op om het gesprek over de situatie aan te gaan en om te bespreken welke ondersteuning de inwoner wil en nodig heeft om verdere achterstanden en problematische schulden te voorkomen. Bijvoorbeeld een betalingsregeling, doorverwijzing naar de Kredietbank of ondersteuning door thuisadministratie.

Hoe eerder hoe beter

Wethouder Paul Schoute is nauw betrokken bij de pilot: ‘Uit landelijke onderzoeken blijkt dat inwoners vaak pas voor hulp naar de gemeente gaan als zij al tienduizenden euro’s schuld hebben en al vijf jaar kampen met schulden. Dat willen we voorkomen door nu op een andere manier te gaan werken en er op tijd bij te zijn.‘

Convenant

De Dienst Noardwest Fryslân sluit namens gemeente Harlingen een convenant af met de betrokken partners. Daarin worden afspraken gemaakt over onder meer zorgvuldige gegevensoverdracht, meldingstermijnen en opschorting van incasso.

Uitbreiding naar andere gemeenten

De pilot loopt van 1 juni tot 1 december 2020. Als de werkwijze succesvol blijkt, zullen ook de gemeenten Waadhoeke, Terschelling en Vlieland deze aanpak inzetten. Met ingang van 1 januari 2021 zijn gemeenten wettelijk verplicht om meldingen van betalingsachterstanden van woningcorporaties, zorgverzekeraars, water- en energieleveranciers op te volgen.