HARLINGEN - Gemeente Harlingen wil solidair zijn met de alleenstaande kinderen in Griekse vluchtelingenkampen en sluit zich daarom aan bij de 'Coalition of the willing´ rondom de actie #500kinderen. Dit is een campagne van Stichting Vluchteling, Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland om het kabinet aan te sporen deze kinderen naar Nederland te halen.


Barre omstandigheden

De coronacrisis treft ook vluchtelingen die onder erbarmelijke omstandigheden leven in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en Turkije. Duizenden mensen in de kampen, waaronder veel kwetsbare kinderen, zitten daar opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Er is maar één kraan voor 1300 mensen. Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd en de tentjes staan tussen het open riool en vuilnis in de modder. Het behoeft geen betoog dat thuisblijven, sociale afstand houden en het in acht nemen van hygiënevoorschriften, zoals regelmatig handen wassen in deze barre omstandigheden een onmogelijke opgave is.

Dringend beroep

Op 1 april jongstleden stuurde een aantal vluchtelingenorganisaties een brief naar alle Nederlandse gemeenten, waarin ze oproepen zich aan te sluiten bij de 'Coalition of the willing'. De coalitie pleit voor een snelle evacuatie en relocatie van de meest kwetsbaren, beginnend met 500 alleenstaande kinderen. Daartoe is in Nederland de actie #500kinderen in het leven geroepen. Volgens burgemeester Sluiter is deze oproep ook in Harlingen aangekomen: “Ook wij doen een dringend beroep op het kabinet om zich aan te sluiten bij andere Europese lidstaten, die al hebben aangegeven alleenstaande minderjarigen op te nemen. Als dat nodig is, dan zijn wij ook in onze gemeente bereid om daar aan mee te werken. Het kan niet zo zijn dat we deze kinderen daar aan hun lot over laten.”