HARLINGEN - De gemeente Harlingen start in januari, in samenwerking met de Wildbeheerseenheid ‘De Marne’ en Witteveen Groenprojecten en Advies, met het verjagen van roeken op overlastlocaties.

De gemeente Harlingen zal nesten verwijderen en de aanwezige roeken verjagen met geluid, licht en andere goedgekeurde methoden. De roeken worden verjaagd naar een tweetal beheerslocaties, deze zijn gelegen aan de Hopmansweg (t.h.v. Koningsbrug en de fietstunnel) en het Harlinger Bos (westzijde kleine vijver). Bij beide locaties worden kunstnesten opgehangen.

Waarom doet de gemeente dit?
In de gemeente Harlingen neemt de overlast van roeken de laatste jaren toe. Door de werkzaamheden aan de N31 is een grote groep roeken gaan zwerven en neergestreken op diverse locaties in de Oosterparkwijk. De provincie Fryslân heeft een goedkeuring verleend aan de gemeente Harlingen om de roeken te ‘verplaatsen’.

Overlast voor bewoners
Tijdens het verjagen van roeken kunnen bewoners, in de vroege en late uren, overlast ervaren. Dit komt doordat dit juist de momenten zijn dat de roeken zich in de bomen verzamelen.

Geen garanties
De gemeente Harlingen geeft geen garantie op succes. De roek is en blijft een onvoorspelbaar dier. Wel blijft de gemeente Harlingen de bestaande en nieuwe nesten verwijderen op basis van het beheerplan. De roeken mogen, onder restricties, ook binnen het broedseizoen worden verjaagd.