HARLINGEN - Lekker in de buitenlucht in je eigen buurt, dorp of stad in beweging zijn. In Harlingen, Midlum en Wijnaldum komen meer plekken waar dat straks mogelijk is. De gemeente gaat met een enquête, een vragenlijst en een kaartenquête, onderzoeken hoe sporten en bewegen in de openbare ruimte verbeterd kan worden.


Vragenlijst en kaart-enquête

De enquête, de vragenlijst, loopt tot 1 juli en is te vinden op de website van gemeente Harlingen. Naast deze vragenlijst kun je ook meedoen met de kaart-enquête. Graag!

Wensen, behoeften

Bij de inrichting van de beweegvriendelijke omgeving wil de gemeente rekening houden met de wensen, behoeften en mogelijkheden van verschillende doelgroepen. “Door een breed en gratis toegankelijk sportaanbod te bieden, moedigen we mensen aan meer te gaan sporten en bewegen”, aldus wethouder Harry Boon en vervolgt: “Niet alleen de kwaliteit van fysieke voorzieningen, maar ook de diversiteit aan aanbod van andere publieke voorzieningen en de verbinding daartussen creëert de mogelijkheid om samen meer in beweging te komen. Iedereen woonachtig in de gemeente Harlingen nodigen we uit via de enquête in te vullen en de wensen, behoeften en goede ideeën aan te geven.”

Beweegkaart

Met de resultaten uit deze enquête maken we een Beweegkaart met daarop alle bestaande en voorgestelde plekken met bewegingsmogelijkheden in de openbare ruimte. Deze Beweegkaart wordt gebruikt als basis voor een uitvoeringsplan. Daarin brengen we in beeld welke onderdelen van de Beweegkaart, met name de nieuwe voorgestelde, verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Met daaraan ook gekoppeld een tijdspad.

Het streven daarbij is ook om in de openbare ruimten outdoor fitness- en bewegingstoestellen te plaatsen waar mensen van alle leeftijden vrijblijvend kunnen bewegen.

Gezond en fit

Het college van Harlingen vindt het belangrijk dat haar inwoners gezond zijn en lekker in hun vel zitten. Ook sporten en bewegen dragen daartoe bij en het college zet dan ook in op een gezonde leef- en beweegomgeving. Nieuwe ruimtelijke plannen houden rekening met gezondheid, waarbij we bewegen stimuleren door te voorzien in voldoende groen, sport- en speelterreintjes.

Kaart-enquête

Naast deze vragenlijst kun je ook meedoen met de kaart-enquête. Je kunt hierbij op een online kaart jouw ervaringen delen zoals favoriete plekken, routes, kansen en knelpunten. De link naar de kaart-enquête is te vinden in hetzelfde bericht waar ook de link naar deze vragenlijst in staat.