HARLINGEN - De gemeenteraad heeft vandaag drie wethouders benoemd voor een periode van vier jaar. Daarmee is er sprake van een nieuw college van burgemeester en wethouders welke per direct aantreedt. Het college bestaat uit de wethouders Erik de Groot (PvdA), Hendrik Sijtsma (CDA) en Paul Schoute (VVD). Burgemeester Ina Sjerps is voor zes jaar benoemd door de Kroon (Koning en regering) en staat boven de partijen.


College geeft uitvoering aan Hoofdlijnenakkoord

Het college kijkt uit naar de samenwerking met de stad, dorpen en de gemeenteraad. De belangrijkste opgave voor het college is naast de wettelijke taken het uitvoering geven aan het ‘Hoofdlijnenakkoord gemeente Harlingen 2022-2026’. Dit akkoord is vandaag door de gemeenteraad vastgesteld en beschrijft de gemeentelijke thema’s, ambities en resultaten voor de komende vier jaar.