HARLINGEN - De Vertrouwenscommissie, die de benoeming voorbereidt voor de nieuwe burgemeester, heeft de afgelopen maanden op basis van de profielschets en de input die de inwoners/belanghebbenden hebben geleverd via Harlingen spreekt, een selectie gemaakt uit de 25 kandidaten.


De gemeenteraad draagt mevrouw Sjerps voor als nieuwe burgemeester. De raad van Harlingen ziet in mevrouw Sjerps een daadkrachtige en ondernemende burgemeester die uitstekend bij Harlingen past.

Mevrouw Sjerps is verheugd met de voordracht van de gemeenteraad: mevrouw Sjerps: “Het karakter van de Harlingers, de menselijke maat, de interessante opgaven en de ligging van de gemeente maken dat ik graag burgemeester van Harlingen wil worden”.

Sjerps heeft een lange loopbaan in het openbaar bestuur, ze heeft onder andere gewerkt bij het Rijk, bij de VNG en is gemeentesecretaris/algemeen directeur geweest in onder andere Rotterdam en Apeldoorn. Mevrouw Sjerps is 61 jaar en woont nu nog in Den Haag.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt, samen met het advies van de commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, naar de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Daarna benoemt de koning de nieuwe burgemeester van Harlingen bij koninklijk besluit.

Mevrouw Sjerps volgt burgemeester Roel Sluiter op, die op 1 juli 2020 heeft aangegeven vanaf eind mei 2021 te zullen stoppen.