HARLINGEN/WIJNALDUM - Vanaf dinsdag 16 mei 2023 is groep 6 van basisschool ’t Wad in Harlingen onder schooltijd begonnen met schooltuinieren op Pluktuin PlukWad in Wijnaldum. Iedere dinsdag gaan zij op de fiets naar Wijnaldum om les van een biologiedocent te krijgen in hun eigen moestuintje. Zo ontdekken de leerlingen hoe ze zelf groenten en fruit kunnen zaaien, planten, verzorgen en oogsten. De leerlingen leren onder andere over aardappels, spitskool, ui, rode biet, worteltjes, radijs, basilicum en nog veel meer soorten. Hierdoor wordt hun interesse in gezonde voeding aangewakkerd en doen zij meer kennis op over de natuur.


Pilot schooltuinieren

Op dinsdag 30 mei 2023 zijn wethouder Hendrik Sijtsma en Jeltsje Adema, directeur van ’t Wad, een kijkje gaan nemen bij de schooltuinles. Het tuinieren onder schooltijd is namelijk een pilot van Stichting Pluktuin PlukWad, basisschool ’t Wad en gemeente Harlingen. De leerlingen hebben nu hun 3e les schooltuinieren gehad, waarin ze onder andere hebben geleerd over het planten van zaden en bonen. Zo hebben de kinderen in deze les de Friese ‘Reade Krobbe’ bonen geplant, een soort boon die op het randje van uitsterven zit. Verder zullen ze ook bloemen gaan zaaien, waarvan de kinderen later zelf boeketten kunnen maken.

Wethouder Sijtsma: ‘Het is belangrijk dat kinderen leren waar hun eten vandaan komt. Doordat de leerlingen een eigen moestuin hebben, leren ze over de natuur en voeding. Dit zijn natuurlijk de consumenten van de toekomst. De Pluktuin is voor ieder kind toegankelijk, ongeacht waar ze goed en minder goed in zijn. Ook voor het zelfvertrouwen zal het schooltuinieren een hoop bijdragen, zo zullen ze bijvoorbeeld ook leren omgaan met teleurstelling wanneer hun plantjes zijn opgegeten door insecten.”

De pilot loopt van 16 mei 2023 tot 17 oktober 2023. Het doel van deze pilot is dat voedsel- en natuureducatie op school verrijkt wordt. De schooltuinlessen sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs.