HARLINGEN - Voor veel huishoudens die te maken hebben met energie-armoede betekenen de stijgende gasprijzen dat de energierekening nog moeilijker te betalen is. Harlingen gaat daarom sterk inzetten op het tegengaan van energie-armoede. Zo wordt er inmiddels al een energietoeslag van 800 euro verstrekt aan inwoners met een inkomen lager dan 130% van de hoogte van het sociaal minimum. Hiermee is de gemeente ruimer dan de richtlijn die het Rijk heeft opgesteld. Het rijk heeft gemeenten namelijk als richtlijn meegegeven dat de toeslag geldt voor inkomens tot 120% van het sociaal minimum. Harlingen heeft er echter voor gekozen om aan te sluiten bij het bestaande minimabeleid, wat dus betekent dat meer inwoners gebruik van deze energietoeslag kunnen maken.


Extra maatregelen voor inwoners met slecht geïsoleerde woning

Naast deze energietoeslag gaat de gemeente extra maatregelen nemen voor inwoners die in een slecht geïsoleerde woning wonen of een hoog energieverbruik hebben én een laag inkomen hebben. Hiervoor heeft de gemeente een Specifieke Uitkering vanuit de Rijksoverheid ontvangen. Alle maatregelen dragen direct bij een aan lagere energierekening en meer wooncomfort in huis.

De energiecoach: advies en bespaarmaatregelen op maat

In de gemeente Harlingen is al een Energiecoach actief die gratis bij inwoners langskomt om de bespaarkansen in kaart te brengen. Er wordt een extra energiecoach aangetrokken die specifiek gericht is op inwoners met een laag inkomen en hoge energielasten. Naast advies kunnen de energiecoaches vanaf nu ook diverse maatregelen aan de inwoners aanbieden die passen bij de specifieke situatie van de inwoner. Voorheen kregen inwoners een voucher waar zij zelf energiebesparende artikelen van konden kopen, maar nu zorgt de energiecoach ervoor dat de juiste energiebesparende artikelen bij de inwoner thuis worden afgeleverd en worden geplaatst. Hiervoor wordt samengewerkt met vrijwilligers die opgeleid worden om de energiecoach te ondersteunen.

De energiecoaches kunnen diverse energiebesparende maatregelen inzetten. De energiecoach kijkt per huishouden welke maatregel het best passend is en waardoor de inwoner het meest op de energierekening zal kunnen besparen.

Voor wie?

De nieuwe maatregelen zijn bedoeld voor inwoners met hoge energiekosten of een slecht geïsoleerde woning die een relatief laag inkomen hebben. Er geldt voor deze nieuwe maatregelen geen vaste inkomensgrens, zoals bij de energietoeslag het geval is. Hier is bewust voor gekozen om geen inwoners buiten de boot te laten vallen. De energiecoaches zullen zelf actief naar inwoners toe gaan om een hulpaanbod te doen. De inwoners hoeven hier geen aanvraag voor in te dienen.