HARLINGEN - De renovatie van het Harlinger Bos is in volle gang. Inmiddels zijn de grove grondwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van een loze gasleiding en het uitzetten van de perceelgrens. Vrijkomende grond is in het gebied verwerkt. Hierdoor zijn niet alleen kosten bespaard, maar is ook variatie in hoogte ontstaan. Hierdoor heeft het park nu een heuvelachtig uiterlijk gekregen, met lagere en hogere delen. Met deze grondwerkzaamheden is de basis gelegd voor de inrichting.


Speeltoestellen

In het Harlinger Bos komen natuurvriendelijke oevers en een betonnen wandelpad. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van vitale inheemse planten, zo worden mogelijkheden gecreëerd voor het vergroten van de biodiversiteit van het park. Gemeente Harlingen is in overleg met de betrokken buurtverenigingen over de verdere invulling van het park, onder andere de beplanting en de (natuurlijke)speeltoestellen. De gemeente stelt nu een concept inrichtingsplan op. Afgelopen zomer heeft de gemeente een onderzoek gehouden over hoe het sporten en bewegen in de openbare ruimte verbeterd kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het plan.

Fasegewijs

De werkzaamheden in het Harlinger Bos zouden al eerder starten. Vanwege het verwijderen van een oude, loze gasleiding is vertraging ontstaan. Inmiddels is de gasleiding verwijderd. De renovatie van het park wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat er kaalslag ontstaat, zo blijft het park voor iedereen aantrekkelijk. Bovendien blijft de luwte in het park en blijft het leefgebied voor de aanwezige dieren behouden.


Biodiversiteit

Het Harlinger Bos biedt natuur met verschillende functies en is als wijk- en buurtpark voor de inwoners erg belangrijk. Op loopafstand, zorgt het park voor een moment van ontspanning. Daarnaast geeft het park een impuls aan de biodiversiteit van Harlingen. In het park leven talloze insecten, vogels en kleine zoogdieren. Door het natuurlijk beheer van gemeente Harlingen krijgen bomen, struiken en kruiden de ruimte. Zo ontstaat een natuurlijk en aantrekkelijk park voor zowel mens als dier.