HARLINGEN - Bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Harlingen heeft Hein Kuiken de onderscheiding “Gemeentelijke Draagspeld” gekregen. Deze is namens het college van burgemeester en wethouders uitgereikt door burgemeester Roel Sluiter. De Gemeentelijke Draagspeld wordt toegekend aan personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de Harlinger samenleving.


Hein Kuiken was zes jaar verantwoordelijk voor portefeuilles als Cultuur en Cultureel Erfgoed, Zorg en Welzijn (Ouderen- en Jongerenbeleid, Subsidies en Gebiedsteam), Volkshuisvesting en Wonen, Onderwijs, Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling. Tevens was hij 1e loco burgemeester.

Voordat Hein Kuiken wethouder werd was hij vanaf 2006 al politiek actief, eerst als raadslid (2006-2010) en daarna als fractievoorzitter van de PvdA (2010-2014).