HARLINGEN - Maandagavond tijdens de wekelijkse repetitie van de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen, werd een aantal orkestleden in het zonnetje gezet en ontvingen zij uit handen van burgemeester Ina Sjerps een onderscheiding voor hun langdurige carrière als muzikant. Eigenlijk zou dit vorig jaar al plaats vinden, maar de corona verhinderde dit.


Het was louter toeval dat de burgemeester Sjerp op werkbezoek kwam en tevens bereid was de onderscheidingen uit te reiken. Vervolgens werden de volgende leden onderscheiden. Roel Dijkstra, 50 jaar muzikant, Lucie Doeksen-Alkema 40 jaar, Tryntsje Bouma 40 jaar, Laura Drost 25 jaar, Lammert Jan de Graaf 25 jaar en Helga Alkema-van der Sluis 12,5 jaar.

Dirk Johannes Alkema 50 jaar muzikant werd postuum geëerd. Op 18 december 2018 overleed hij na een ernstige ziekte. Zijn echtgenote Sita Alkema-de Vries nam de onderscheiding in dank aan. Allen ontvingen een oorkonde alsmede een fraai boeket bloemen.

Hierna werd nog even gezellig nagezeten onder het genot van een hapje en drankje. Op zaterdag 14 mei wordt van 14.00 – 16.00 uur een Open Repetitie gehouden in het muziekgebouw Hoogstraat 55 te Harlingen. Dit voor jong of oud die ooit gespeeld hebben of dit alsnog willen leren.