HARLINGEN - De IND heeft grote achterstanden in het beoordelen van asielaanvragen. Hierdoor moeten asielzoekers vaak meer dan een half jaar wachten voor ze weten of ze in Nederland mogen blijven. Tussentijds mogen ze weinig activiteiten verrichten en zich niet oriënteren op de Nederlandse samenleving. Als eerste gemeente in Nederland onderzoekt Harlingen samen met het COA of asielzoekers die nog geen BSN-nummer hebben gekregen via een Maatschappelijke oriëntatieplek (MOP) zich gedurende enkele weken kunnen oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Gemeente positief

Burgemeester Ina Sjerps is blij met het initiatief: “We hopen dat we via deze pilot asielzoekers die lang moeten wachten op een beoordeling door de IND actief kunnen laten kennismaken met onze samenleving.” Wethouder Paul Schoute vult aan dat de pilot de komende tijd verder wordt uitgewerkt: ”Samen met het COA en de begeleiders van de asielzoekers gaat de gemeente het initiatief nader uitwerken. Ik ben tevreden als deze pilot helpt om mensen, indien zij uiteindelijk als statushouders mogen blijven, beter te laten integreren in onze samenleving. Hopelijk kan de uitkomst van de pilot in Harlingen dan ook een startpunt zijn voor andere gemeenten waar crisisnoodopvanglocaties zijn”.

Vluchtelingenboot

De tijdelijke crisisnoodopvang in Harlingen is gevestigd op riviercruiseschip de River Diamond. Deze locatie aan de sportvisserssteiger biedt ruimte aan maximaal 170 vluchtelingen uit Ter Apel. Eerder dit jaar werd de noodopvang met een half jaar verlengd tot het einde van 2023. De meeste asielzoekers op de boot hebben na meer dan een half jaar wachten nog geen uitzicht op beoordeling van hun dossier door de IND.