HARLINGEN - Liander wil het werkgebied aan de Ludingaweg graag netjes achterlaten. Daarom vullen wethouder Harry Boon en omgevingsmanager Leonie Venema van Liander de zaaimachine met een speciaal bloemenmengsel.


Langs de Ludingaweg is het afgelopen najaar hard gewerkt door Liander om elektriciteitskabels aan te leggen voor het nieuwe windpark Hiddum-Houw op de kop Afsluitdijk. Hier zijn in de berm een handvol middenspanningskabels aangebracht. De kabelsleuf langs de Ludingaweg was een meter breed en ook ongeveer een meter diep. Door het natte najaar was het werken langs de weg niet altijd makkelijk en dit gaf de nodige overlast aan de omgeving.

Wethouder Harry Boon zegt hierover: ‘Biodiversiteit is voor de gemeente Harlingen belangrijk. Wij zijn dan ook zeer blij met het aanbod van Liander om de berm van de Ludingaweg in te zaaien met een bloemenmengsel.’ Leonie Venema van Liander geeft daarbij aan: ‘Duurzaamheid staat bij Liander hoog in het vaandel. We zijn daarom blij, dat we samen met de gemeente Harlingen biodiversiteit langs de Ludingaweg mogen stimuleren.’

Het bloemenmengsel dat langs de Ludingaweg wordt aangebracht is in samenwerking met de boeren samengesteld. Komend voorjaar kunnen de Harlingers genieten van bloemenrijke berm langs de Ludingaweg.