HARLINGEN - De gemeente Harlingen heeft sinds vorige week woensdag een nieuwe cultuurnota. De gemeenteraadsleden werden voor aanvang van de vergadering bij binnenkomst muzikaal verwelkomd met een live optreden van violist Marcel Prins en cellist Carel van Leeuwen om in de juiste stemming te komen. Later op deze avond ging de gemeenteraad akkoord met een ambitieus programma. In de periode 2022-2028 wil de gemeente samen met inwoners en organisaties uitdragen wat Harlingen, Wijnaldum en Midlum bijzonder maken. Centrale thema’s hierbij zijn de oude binnenstad, de havens en de Waddenzee.


Cultuurwethouder Paul Schoute: ik ben zeer ingenomen met de nieuwe cultuurnota. En dat de raad unaniem ingestemd heeft zegt ook wel hoe belangrijk we cultuur in onze gemeente vinden. Kunst & cultuur is voor iedere inwoner, jong en oud, belangrijk en verrijkt een ieder zijn leven. Graag zet ik mij in om het voor alle inwoners toegankelijk te maken. En wat mij betreft begint dat door ieder kind van jongs af aan toegang te geven en kennis te laten maken met allerlei kunstvormen.

Versterken culturele imago met brede basis en kwaliteit

De gemeente Harlingen is haar culturele imago aan het versterken. Zij kiest daarbij voor kwaliteit. Harlingen ziet kansen om cultuur een stevige impuls te geven door aan te sluiten bij het aanbod uit de provincie, door de verbinding te zoeken met recreatie & toerisme, erfgoed, economie, het sociaal domein en door de creatie van een Cultuurhub aan het Wad.

Het nieuwe culturele imago zal stap voor stap opgebouwd worden. De basis moet op orde zijn: een helder cultuur- en subsidiebeleid, voldoende locaties en ruimte, kennis en samenwerking tussen partijen in het culturele veld. Van daaruit kan er gebouwd en uitgebouwd worden. De nieuw aan te stellen cultuurcoördinator zal hierin van begin af aan een rol van betekenis gaan spelen en zorgen voor meer samenhang, betere informatie en uitvoering van het beleid.

Er komen cultuurcoördinator en denktank

Ook zal er een culturele denktank worden opgericht die mee zal denken over het culturele klimaat in Harlingen en haar dorpen, over projecten die het culturele imago versterken en die kritisch meekijkt naar ideeën.

Veel aandacht voor cultuuronderwijs

In de cultuurnota is veel aandacht voor cultuuronderwijs. Doelstelling is om tot een kunst- en cultuuraanbod te komen waaraan alle leerlingen in zowel het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs in Harlingen kunnen deelnemen.

Nieuwe Willemshaven wordt Cultuurhub met de allure van een zeestad

Voor alle inwoners moet kunst & cultuur onderdeel kunnen uitmaken van het leven in Harlingen, Wijnaldum en Midlum. Door eraan deel te nemen of van te genieten als liefhebber van kunst, cultuur en culturele activiteiten. Maar de ambitie van de gemeente Harlingen gaat verder. De Nieuwe Willemshaven wordt een kunst- en cultuurlocatie zoals dat past bij de enige zeehavenstad van Friesland: een Cultuurhub aan het Wad. De inrichting en ingebruikname van diverse panden en openbare ruimtes en de verbinding naar de cultuurhistorische binnenstad moeten gaan bijdragen aan het nieuwe culturele imago van Harlingen.

Samen met het bedrijfsleven, de culturele instellingen, het verenigingsleven en de professionele en amateurkunstenaars uit zowel de stad als de dorpen Midlum en Wijnaldum wil de gemeente aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid gestalte geven.

U kunt hier de hele cultuurnota in PDF lezen.