HARLINGEN - Op woensdag 30 maart is de gemeenteraad 2022-2026 van Harlingen geïnstalleerd. Bijna alle raadsleden die op 16 maart zijn gekozen, legden de eed of belofte af tegenover burgemeester Ina Sjerps. Eén van hen moest helaas verstek laten gaan.


De raad van Harlingen kent vier nieuwkomers en bijna evenveel vrouwen (8) als mannen (9). Tegen de landelijke trend in is het aantal fracties van negen gedaald naar acht; het aantal één persoonsfracties is gedaald van vijf naar drie.

De raad van Harlingen bestaat uit de volgende leden:

  • Erik de Groot, Edwin Helvrich, Welmoed Konst en Jacqueline Huizenga (PvdA)
  • Belinda Holwerda, Ida Soolsma en Lisa Ligthart (Harlinger Belang)
  • Hendrik Sijtsma, Sietze Zoodsma en Reynold Bontes (CDA)
  • Paul Schoute en Gerrit Jan de Vries (VVD)
  • Wim Wildeboer en Ton van der Plas (WADN-partij Harlingen)
  • Antoinette Berkouwer (GroenLinks)
  • Ankie Hoendervoogt (HOOP)
  • Richtje Allersma (D66)

Intensief opleidingsprogramma

De gemeenteraad van Harlingen gaat een intensief voorbereidingsprogramma tegemoet dat start met een zogeheten Tweedaagse, waarin de raadsleden kennis maken en zich intensief verdiepen in de taak die hen wacht.