HARLINGEN - Met deze noodkreet vragen gezamenlijke gemeenten rond het IJssel- en Markermeer en aan de Waddenzee, op initiatief van gemeente Harlingen, in een brandbrief aan de twee ministers Wiebes en Engelshoven aandacht voor de Nederlandse Zeilchartervaart. Wij hechten als gemeenten een grote waarde aan dit varende erfgoed om verschillende redenen. Het feit dat er vandaag een manifestatie van zo’n 175 historische schepen plaatsvindt is tekenend voor de zorgelijke situatie, die velen raakt en versterkt de urgentie voor ondersteuning.


Bruine vloot
Als gevolg van de corona-maatregelen liggen ook alle schepen van de bruine vloot werkeloos aan de kade en is het charterseizoen als verloren te beschouwen. Binnen de branche is intensief nagedacht over de consequenties van de 1½ meter situatie, maar blijkt niet haalbaar en niet rendabel. Ze mogen wel varen, maar met veel minder gasten en de meeste boekingen zijn afgezegd. Er zijn geen of veel minder inkomsten, maar wel alle kosten die doorlopen. Zonder noodfonds dreigt de ondergang voor een groot aantal ondernemingen als gevolg van faillissement. Honderden banen gaan verloren. Andere bedrijven voor toelevering en onderhoud zullen daar eveneens zwaar onder lijden.

Varend erfgoed
De Bruine Vloot bestaat uit ca. 400 historische schepen, die merendeels gebouwd zijn aan het begin van de 20e eeuw. Het is de grootste nog varende zeilvloot ter wereld. Steden rond IJssel- en Markermeer en de Waddenzee hebben traditioneel een sterke band met de Zeilchartervaart, die van groot belang is voor het toerisme en de inwoners. De schepen van dit varend erfgoed verrijken de aanblik van onze havensteden en leveren een substantiële bijdrage aan de economie.

Geen subsidie
Dat de schepen in hun huidige staat bewaard zijn gebleven is slechts te danken aan de tomeloze inzet van schipper/eigenaren. En dat tot op heden zonder enige vorm van subsidie.

Manifestatie
Vandaag vragen de havensteden rond het IJssel- en Markermeer en aan de Waddenzee dringend om aandacht voor de situatie van de Nederlandse Zeilchartervaart. Zo'n 175 historische schepen doen op dinsdag 9 juni mee aan de manifestatie, waarvan zo'n zestig historische schepen uit de bruine vloot van Harlingen. Zij laten hun noodkreet horen voor financiële steun en verzamelen zich daarom bij het eiland Pampus vlakbij Amsterdam.