HARLINGEN - Meer aandacht voor de woonwensen van jongeren, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen die de gemeente Harlingen, de Bouwvereniging en de Huurdersvereniging overeen zijn gekomen in de prestatieafspraken 2020 die afgelopen woensdag zijn ondertekend.


Prestatieafspraken

Elk jaar maken de gemeente Harlingen, de Bouwvereniging en de Huurdersvereniging afspraken over wat ze komend jaar willen bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen. Wethouder Hein Kuiken: “Ik ben blij dat we over de volle breedte goede afspraken hebben kunnen maken. Zo hebben we ook dit jaar de betaalbaarheid van sociale huurwoningen weten te borgen en borduren we met elkaar verder op het ingezette duurzaamheidsbeleid. De bouwvereniging investeert volop in de kwaliteit van haar woningen en er worden nieuwe woningen bijgebouwd om de krapte op de woningmarkt te bestrijden. Daarnaast ben ik trots op de aandacht en maatregelen die we nemen om vooral startende jongeren een betere en eerlijke kans te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen”.

Jongeren
In 2019 hebben de drie partijen onderzoek gedaan naar jongerenhuisvesting. Daar is onder andere uit voort gekomen dat de Bouwvereniging jongeren betrekt bij het ontwerpen van de plattegronden van de studiowoningen in Plan Zuid fase 3. Ook blijft de Bouwvereniging de beschikbaarheid en verhuur aan jongeren monitoren en grijpt ze in zodra er minder dan 50% van de vrijkomende woningen onder de €424,44 aan jongeren verhuurd worden.

Duurzaamheid
Gezamenlijk verkennen we de mogelijkheden om vervolgstappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. De doelstelling om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te hebben, is door de Bouwvereniging in 2019 al gehaald. Ze hebben in 2019 zelfs gemiddeld label A bereikt. Daarmee is de Bouwvereniging een van de koplopers in het noorden van Nederland. Komend jaar onderzoekt de Bouwvereniging de mogelijkheid tot het upgraden van woningen, die nu nog onder energielabel B zitten. Daarnaast start de gemeente op regionaal niveau in 2020 een onderzoek voor het inzetten van een energiecoach bij minima om op de woonlasten te besparen.