HARLINGEN - Kortgeleden ontving meneer Claessens zijn prijs als winnaar van de prijsvraag voor een nieuwe straatnaam in Almenum. Maar.. er was nog een inzender van de winnende straatnaam. De winnende inzending ‘Sien van Hulstlaan’ werd namelijk door nog iemand ingestuurd. De tweede winnaar nam op woensdag 21 september haar prijs in ontvangst. Burgemeester Ina Sjerps overhandigde een bos bloemen en een levensmiddelenpakket aan mevrouw Blaauboer (in het midden op de foto).


Begin september vond de onthulling van de straatnaam plaats. Helaas konden de winnaars niet aanwezig zijn. Beiden gaven aan dat ze blij waren met de prijs. Echter, ging het hen er vooral om dat Sien van Hulst nu eindelijk wordt geëerd met een eigen straat in Harlingen.