HARLINGEN - De uitvoering van The Passion in Harlingen kan volgend jaar rekenen op financiële steun van de provincie Fryslân. Die geeft een eenmalige subsidie van € 100.000,--. Harlingen vormt op 6 april volgend jaar het decor voor de moderne uitvoering en hervertelling van het Bijbelverhaal rond de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. De uitvoering van The Passion in Harlingen bevordert het Friese cultuurtoerisme, de aandacht voor de Friese taal en de zichtbaarheid van Fryslân.

De gemeente Harlingen is samen met producent EyeZEye Media al begonnen met de voorbereidingen voor The Passion. Het jaarlijkse muzikale paasevenement gaat over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus en te zien bij EO en KRO-NCRV.

Hoewel The Passion niet is opgenomen in de provinciale begroting, vindt de provincie de steun aan de uitvoering belangrijk omdat het gaat om een groot cultureel popevenement. Daarom steunt de provincie het evenement met eenzelfde bedrag als de uitvoering in Leeuwarden in 2017. The Passion wordt live op NPO1 wordt uitgezonden.

De steun sluit goed aan bij de provinciale doelstellingen als het aanjagen van cultuurtoerisme, de zichtbaarheid van Fryslân, het stimuleren van de lokale economie en de zichtbaarheid van de Friese taal.