HARLINGEN - In de raadsvergadering van gisteravond is besloten om, op basis van onderzoek naar vier scenario’s, de variant Centrum verder uit te werken. Op dit moment is de ambtelijke organisatie van gemeente Harlingen verdeeld over vijf locaties in de stad. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de gebruikswensen en verre van energiezuinig is. In het Coalitieakkoord ‘Bouwen aan de Toekomst’ van 2018 is aangegeven dat de werklocaties verbeterd moeten worden. Het gaat dan om thema’s als klimaatbeheersing in de panden, het toepassen van nieuwe werkvormen en het profileren als goede en aantrekkelijke werkgever.

Verder uitwerken

Met het besluit om de ambtelijke huisvesting op de Centrumlocatie nader te onderzoeken, breekt een nieuwe fase aan. De komende periode staan in het teken van het uitwerken van specificaties en het ontwerp voor de verbouw. Zo worden onder meer de financiën, het bouwproces en contractvorming uitgewerkt. Ook wordt er afgestemd met de betrokken partijen. Pas daarna wordt een definitieve beslissing genomen. De verwachting is dat de uitvoering in 2022 start en in 2023 is afgerond.

Locatie Centrum

Het Centrum wordt een aantrekkelijke optie gevonden, die past bij de identiteit van Harlingen, herkenbaar en zichtbaar is. Het scenario Centrum heeft een aantal extra voordelen ten opzichte de andere scenario's. Zo komen de bestuurlijke (stadhuis) en een groot deel van de ambtelijke organisatie ‘onder één dak’ en geeft de gemeente een voorbeeld voor het verduurzamen van monumenten. Verder draagt dit scenario het sterkste bij aan de vitaliteit van de binnenstad.

Vier scenario’s

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor de toekomstige huisvesting. Van een tiental locaties bleven er vier voorkeursvarianten over: Centrum, Waddenpromenade, N31 en Westerzeedijk. Deze varianten zijn getoetst op de criteria duurzaamheid, financieel, aantrekkelijk werkgeverschap, burgers en bezoekers, beleid en locatie.

Hoge ambitie

De ambitie van de gemeente ligt hoog, op zowel aantrekkelijk werkgeverschap als duurzaamheid. De nieuwe huisvesting moet de identiteit van Harlingen weergeven, nabijheid en ontmoeting stimuleren, zichtbaar en gastvrij zijn en een moderne, groene en lichte werkomgeving kennen. In de nieuwe situatie moet het klimaat en akoestiek worden verbeterd, de duurzaamheidsambities (gasloos, energielabel A en energieneutraal) inclusief circulariteit worden geïmplementeerd.