HARLINGEN - Initiatiefnemers V&K Stenen Man, BV Green Lions, de Skûle Welzijn en de gemeente Harlingen hebben met veel energie en enthousiasme het sportakkoord ontwikkeld. De 4 hoofdthema's met concrete doelstellingen en acties bieden een mooie basis om jong en oud in Harlingen naar een hoger bewegingsniveau te brengen. Door structurele samenwerking beleeft iedereen plezier in sport en bewegen en daarom ondersteunt fc Harlingen het Sportakkoord. “Iedereen, bewegen en gezond leven, daar gaan we voor!”