HARLINGEN - Inwoners en bedrijven in de gemeente Harlingen kunnen in 2022 subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer. Het vergroenen van tuinen, (dak)terrassen of gevels. De regenpijp afkoppelen van het gemengde riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Huiseigenaren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen hier in 2022 de subsidie voor gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf. Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een gemeente die bestand is tegen de steeds meer voorkomende extreme droge en natte weersomstandigheden.

Door B&W van de gemeente Harlingen is daarom voor 2022 wederom een subsidie beschikbaar gesteld van €15.000.


Minder wateroverlast

Extra groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. En ook neemt ‘groen’ goed water op, houdt het minder warmte vast bij hete dagen weer en draagt het bij aan de biodiversiteit.

Voorbeeldmaatregelen

Daarnaast bent u vrij om zelf initiatieven aan te dragen.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Voor alle aanvragen geldt een maximale subsidie van €500 en maximaal 1 aanvraag per adres. Het subsidiebedrag wordt overgemaakt als de werkzaamheden zijn afgerond en dit met foto’s vooraf en achteraf aangetoond wordt en eventueel aankoopbewijzen van de aangeschafte materialen. De maatregelen dienen in 2022 uitgevoerd te worden. U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Binnen 8 weken krijgt u reactie van de gemeente of uw aanvraag akkoord is.