HARLINGEN - Het Rijk heeft besloten dat per 1 juni de terrassen van de horeca weer open mogen. Ook mag de horeca maximaal 30 gasten binnen ontvangen, mits er aan een aantal belangrijke voorwaarden kan worden voldaan.


Richtlijnen bezoekers horeca

  • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers. Personen uit een gezamenlijke huishouding mogen wel binnen 1,5 meter van elkaar zitten;

  • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan;

  • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt;

  • Was bij binnenkomst grondig je handen;

  • Was na het toiletbezoek grondig je handen;

  • Betaal contactloos (pin of mobiel).

Uitbreiding terrassen

Om 1,5 meter afstand te kunnen houden op de terrassen, worden veel terrassen tijdelijk uitgebreid. Zo wordt er meer ruimte gecreëerd. De uitbreiding is geregeld door tijdelijke vergunningen. Deze vergunningen zijn geldig tot 15 november 2020. Bij de aanvraag en toekenning van de vergunningen is rekening gehouden met de veiligheid in de binnenstad en de bereikbaarheid daarvan.

Autoluw Grote Bredeplaats

Aan de Grote Bredeplaats zit veel horeca en is niet veel plaats voor de uitbreiding van de terrassen. Ondernemend Harlingen en de gemeente hebben daarom besloten om de Grote Bredeplaats autoluw maken voor de periode dat de terrassen mogen uitbreiden. Zo ontstaat ruimte voor de horeca. Ook kunnen zo de bezoekersstromen op en rond de terrassen gereguleerd worden.

Looproutes centrum

In het centrum worden looproutes aangebracht om zo de 1,5 meter in de winkelstraten te kunnen waarborgen. Op de Voorstraat moet het publiek rechts houden. Op de Grote Bredeplaats is de looproute aan de noordkant. De looproutes worden met borden aangegeven. Tijdens drukke periodes wijzen gastheren en gastvrouwen de bezoekers op de looproutes.

Handhaving

Om de veiligheid voor het publiek te kunnen garanderen en om te controleren of de coronamaatregelen binnen en buiten worden nageleefd, wordt extra handhaving ingezet.

Warenmarkt

Ook bij de kramen van de warenmarkt moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Die ruimte was niet overal aanwezig. Daarom staan sommige marktkramen op een andere plaats dan normaal.

Desinfectie

Desinfecterende middelen zijn in de horeca al verplicht. Ook bij de looproutes door het centrum staan desinfectiemiddelen.