HARLINGEN - In december gaf Provincie Fryslân aan dat de herstelwerkzaamheden aan de bruggen van de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen uitlopen. De bruggen bleken in een slechtere staat dan vooraf was gedacht. Daarom moesten extra werkzaamheden worden uitgevoerd. De tijdelijke bruggen blijven langer liggen en de doorvaarthoogtebeperking (7,8m + NAP) blijft langer gelden.


Vanaf 2 t/m 9 april worden de nieuwe bruggen geplaatst. De tijdelijke bruggen worden dan verwijderd. Tijdens deze periode is de brug volledig afgesloten voor het weg- en vaarwegverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over een tijdelijke brug via het sluisterrein. Van 9 tot 17 april worden de nieuwe bruggen getest. Tijdens deze testen kan het wegverkeer wel over de brug. De brug zelf bedienen we nog niet voor het vaarverkeer. Er geldt dan een hoogtebeperking van 6,7m + NAP. Vanaf 17 april is de brug voor zowel het wegverkeer als vaarverkeer weer in gebruik.

Het verwijderen van de tijdelijke bruggen en het inhijsen van de nieuwe bruggen zijn werkzaamheden die weersafhankelijk zijn. Mocht het weer het niet toelaten, schuiven de werkzaamheden op. Houd hiervoor de website van Provincie Fryslân in de gaten. Hier worden ook de definitieve tijden bekend gemaakt.

Vragen?

Heeft u vragen of ervaart u overlast? Mail of bel met de provincie via provincie@fryslan.frl of telefonisch via 058 – 2925925 van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.