HARLINGEN - Het Rijk verleent de gemeente Harlingen een subsidie van 1,6 miljoen euro voor het versnellen van de woningbouw op het Spaansenterrein. De bijdrage is bedoeld om de infrastructuur in het gebied aan te leggen en de toename van verkeersstromen op te vangen. Voor het Spaansenterrein zelf is 1,2 miljoen euro beschikbaar en voor aanpassingen van de Kimswerderweg 0,4 miljoen euro. Met deze investering kunnen ruim 200 woningen versneld worden gebouwd.


Wethouder Erik de Groot: “Het college van b&w is erg ingenomen met deze Rijksbijdrage. Het maakt het mogelijk om extra vaart te kunnen maken met de ontwikkeling en ontsluiting van het terrein.

Harlingen was snel met aanvraag

De basis voor de bijdrage aan Harlingen ligt in het nieuwe regeerakkoord van het Rijk. Daarin is vastgelegd dat het Rijk woningbouwprojecten in heel Nederland wil versnellen door subsidie beschikbaar te stellen voor investeringen in mobiliteit en infrastructuur. Harlingen had voor de eerste subsidieronde als een van de eerste gemeenten een aanvraag ingediend. Het Rijk heeft in totaal voor heel Nederland 7,5 miljard euro beschikbaar voor de infrastructuur van woningbouwprojecten.