HARLINGEN - De berm naast de Spoorstraat stond voor kort vol met bosplantsoen. Voordat de vogels gingen broeden, zijn de aanwezige bomen en struiken gerooid. Vanwege het broedseizoen is het rooien vroegtijdig gedaan. De wens van de politiek is om een vrijliggend fietspad langs de Spoorstraat te creëren, voor de verkeersveiligheid van de fietsers. Tussen de aanleg en kap van het bosplantsoen, zijn er ook andere werkzaamheden noodzakelijk. Te denken valt aan kabels & leidingen en grondtechnische onderzoeken. Om te voorkomen dat er een seizoen een braakliggend stuk grond lag, is een kruidenmengsel (Advanta Honey Bee) gezaaid. Zo is er in ieder geval dit jaar een mooie berm.


In het najaar gaat de gemeente aan de slag met het opknappen van de groenstrook langs de Spoorstraat. Er komt een haag van verschillende vogelvriendelijke heesters. De heesters volgen de Spoorstraat in een golvende beweging, als 'golven van de zee'. Er worden in deze haag ook bomen gepland. Hierdoor wordt de Spoorstraat straks een mooi verblijfsgebied.

Ook is gemeente Harlingen druk doende met een bermbeheerplan om zo de bio-diversiteit van onze bermen te verhogen. Vervolgens gaat de gemeente in overleg met alle betrokken partijen kijken of de biodiversiteit nog verder kan worden vergroot. Dit geldt zowel voor binnen als buiten de bebouwde kom.